Aug 11, 2020

Thơ trào phúng

Thơ Hồ
Nguyễn Mạnh Hoằng * đăng lúc 12:22:36 PM, Jun 24, 2009 * Số lần xem: 1497
Hình ảnh
#1


Thân tặng các đồng chí Mạnh , Triết , Dũng ,Trọng.
Thể thơ nhị ngôn.


Bác Hồ
Côn đồ
Ma cô
Điên rồ
Danh ô
Lõa lồ
Tô hô
Hồ đồ
Cặp bồ
Lỗ phồ ( vợ )
Cả lô
Xuống hồ .
Gia nô
Bưng bô
Nga Sô
Tầu Ô
Cùng hô !
Át sô ! ( à là saut )
Đào mồ
Xương khô
Nơi mô ?
Vất dzô
Chuồng trồ
Tồ tồ
Ồ ồ
Hoan hô !!!!
Ai nô ! ( I know ! )

6-22-2009
NMH

Thể thơ tam ngôn do Thi sĩ QH biến chế từ bài chính.

Chính Bác Hồ!
Tên Côn đồ
Thằng Ma cô
Lũ Điên rồ
Làm Danh ô
Thân Lõa lồ
Để Tô hô
Luôn Hồ đồ
Thích Cặp bồ
Bịp Lỗ phồ ( vợ )
Sài Cả lô
Lặn Xuống hồ .
Làm Gia nô
Thêm Bưng bô
Bợ Nga Sô
Liếm Tầu Ô
Ta Cùng hô !
Ê!Át sô ! ( à là saut )
Dân Đào mồ
Ném Xương khô
Đi Nơi mô ?
Ừ! Vất dzô
Góc Chuồng trồ
Tè Tồ tồ
Sả Ồ ồ
Cùng Hoan hô !!!!
Hi !Ai nô ! ( I know ! )

6-22-2009
QH

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.