Jun 05, 2020

Thơ trào phúng

Tết . . Tu Huyền
Ngù Ðèn * đăng lúc 04:32:17 PM, Feb 14, 2011 * Số lần xem: 2142
Hình ảnh
#1

 

 

 

 

Tết . . Tu Huyền
 
  
Có tết nào ‘  vui  ‘ như tết tù
Rào tre ,cọc kẽm  . . để ta tu
Xôn xao tướng chiếu lo tìm nước
Háo hức phim quay nghỉa đệ thu
Muối lỏng quỷ dâng rèn nhục khí
Cơm xương hồ cấp luyện công phu
Cỏi người cáo dậy ta Am tự
Tết -  Má trẻ nhe . . . miếng chó bù  ./

 


Tâm  Sự  Tết  Tù

 

Thảm  thật , tết tù tả thấy thương
Thèm từ  tí thịt , tách trà thường
Thư từ thê tử toàn than  tủi
Tụy tạng tỉ tê tợ thiếu tương  
Toan thử  , thôi thì tu thoát tục
Tiến trình tuần tự thế thao trường
Tận tâm thu trí theo thần thánh
Tỏ thực tâm ta , Tổ tất tường  .

 

              Ngù  Đèn -   Tampa FL

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Ra tù
le kim huong Feb 14, 2011
Đọc bài thơ Tết tù của bạn làm nhớ lại ngày mình ra tù, trước ngày ra tù thì có một số ra trước nay vô tù lại...nên làm bài này:
Ra tù mà chẳng thấy vui
Chân đi lòng những ngậm ngùi thân ta
Như con kiến đậu cành đa (*)
Đậu phải cành cụt leo ra leo vào
Như con kiến đậu cành đào
Nhà tù lớn nhỏ leo vào leo ra
(*) mượn của ca dao
Quôc Việt