Jun 06, 2020

Đường thi Việt Nam

Quán Bia Đời
Ngù Ðèn * đăng lúc 06:14:17 AM, May 29, 2009 * Số lần xem: 1327


Mở quán - Bia Ðời - để bán danh
Lộc trời , tổ đãi gặp duyên lành
Xuôi tai mát ruột nhiều chàng hợm
Bán vợ đợ con để cố tranh
Cao phận - mộ ghi , nghề chính khứa
Cù mèn - mả tạc , nghiệp văn nhân
Quán hàng may mắn làm ăn khá
Gầy phúc cháu con hiểu ngọn ngành .

NGÙ ÐÈN Tampa FL

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.