Feb 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chống Xuồng
hoa nguyên * đăng lúc 09:39:29 AM, Nov 25, 2023 * Số lần xem: 357
Hình ảnh
#1

 

 
Chống Xuồng,

Ta muốn qua sông
Chống xuồng đi giữa muôn vàn khó khăn
Xuống xuồng sao cứ loanh quanh
Thành dòng xoáy miết chòng chành ngổn ngang

Dòng đời đương chảy dở dang
Đời sông như thể muộn màng phương sông
Sóng xô cõi sóng giữa dòng
Người xô nhân thế vào vòng lao lung

Chống xuồng ta chống trùng trùng
Là xuồng đi giữa bão bùng nhân tai
Chống xuồng đi giữa dài dài
Mỏi mòn ta chống những ngày không.. không..

Chống xuồng tới.. tới đông đông
Xuân qua hạ hạ đồng đồng thu thu
Chống xuồng đi chở mù mù
Chống về phương bắc Trung.. Trung...Đại thù
Chống xuồng đi giữa ngục tù.. à ơi !

hoa nguyên


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.