May 29, 2024

Thơ dịch

Bài Ca Từ Lòng Đất - Earth Song
Minh Sơn Lê * đăng lúc 08:49:03 AM, Jul 31, 2023 * Số lần xem: 281

 

*              


Bài Ca Từ Lòng Đất_Earth Song

Ca khúc của: danh ca Mỹ MICHAEL JACKSON (1958-2009)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ

**************************
What about sunrise?
What about rain?
What about all the things
That you said we were to gain?

Mặt trời mọc thì đã sao?
Trời mưa thì sẽ ra sao thế nào?
Tất cả mọi thứ thì sao
Cho rằng ta được ơn cao dạt dào?

What about killing fields?
Is there a time?
What about all the things
That you said was yours and mine?

Những cánh đồng chết thì sao?
Thời gian?
Mọi thứ thế nào nữa đây
Bạn nói là bạn tôi đây?

Did you ever stop to notice
All the blood we've shed before?
Did you ever stop to notice
This crying Earth
These weeping shores?

Bạn bao giờ đã dừng ngay để nhìn
Trước đây từng đổ máu mình?
Bao giờ dừng lại bạn nhìn lại đây
Địa cầu đang khóc than này,
Những bờ biển cũng cứ hoài khóc than?

What have we done to the world?
Look what we've done
What about all the peace
That you pledge your only son?

Ta làm gì với thế gian?
Nhìn đi những thứ đã làm bởi ta
Thế còn mọi thứ an hòa
Bạn từng thề thốt đó là con yêu?

What about flowering fields?
Is there a time?
What about all the dreams
That you said was yours and mine?

Cánh đồng hoa đó thì sao?
Thời gian?
Tất cả đem vào giấc mơ?
Bạn cho là bạn tôi ư?

Did you ever stop to notice
All the children dead from war?
Did you ever stop to notice
This crying Earth
These weeping shores?

Bao giờ bạn đã trầm tư để nhìn
Trẻ em chết vì chiến chinh?
Bao giờ dừng lại bạn nhìn lại đây
Địa cầu đang khóc than này,
Những bờ biển cũng cứ hoài khóc than?

I used to dream
I used to glance beyond the stars
Now I don't know where we are
Although I know we've drifted far

Tôi nhiều khi đã mơ màng
Nhìn xa hơn những vô vàn ngôi sao
Giờ không biết mình ở đâu
Dẫu ta đã biết mịt mù trôi xa

Hey, what about yesterday?
(What about us?)
What about the seas?
(What about us?)
The heavens are falling down
(What about us?)
I can't even breathe
(What about us?)
What about apathy?
(What about us?)
I need you
(What about us?)
What about nature's worth?

(Ooh)
It's our planet's womb
(What about us?)

Thế nào về ngày hôm qua?
(Còn thân phận của chúng ta thế nào?)
Các vùng biển cả thì sao?
(Còn thân phận của chúng ta thế nào?)
Các tầng trời đang đổ nhào
(Còn thân phận thì thế nào với ta?)
Ngay tôi không thể thở ra
(Còn thân phận của chúng ta thế nào?)
Thờ ơ hờ hững thì sao?
(Còn thân phận thì thế nào với ta?)
Tôi đây cần bạn thiết tha
(Còn thân phận của chúng ta thế nào?)
Thiên nhiên giá trị là bao?
(Ồ)
Là tử cung của địa cầu chúng ta
(Thế nào đây với chúng ta?)

What about animals?
(What about it?)
We've turned kingdoms to dust
(What about us?)
What about elephants?
(What about us?)
Have we lost their trust
(What about us?)

Còn loài động vật thì ra thế nào?
(Thế thì nó ra làm sao?)
Ta làm vương quốc tan vào bụi tro
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Còn con voi sẽ làm sao thế nào?
(Chúng ta đây sẽ ra sao?)
Chúng ta đã hết tin vào họ sao
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)

What about crying whales?
(What about us?)
We're ravaging the seas
(What about us?)
What about forest trails?
(Ooh)
Burnt despite our pleas
(What about us?)

Cá voi đang khóc thế nào ra sao?
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Chúng ta giết biển
(Thế nào với ta?)
Những con đường rừng thì sao?
(Ồ)
Bị thiêu cháy mặc lời cầu của ta
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)

What about the holy land?
(What about it?)
Torn apart by creed
(What about us?)
What about the common man?
(What about us?)
Can't we set him free
(What about us?)

Còn vùng đất thánh thế nào ra sao?
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Xé tan đi bởi tin vào ngôi cao
(Chúng ta đây sẽ ra sao?)
Cộng đồng người sẽ thế nào ra sao?
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Sẽ không giải phóng người nào được sao
(Chúng ta đây sẽ làm sao?)

What about children dying?
(What about us?)
Can't you hear them cry?
(What about us?)
Where did we go wrong?
(Ooh)
Someone tell me why
(What about us?)

Trẻ con đang chết thế nào ra sao?
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Bạn không nghe thấy họ gào khóc sao?
(Chúng ta đây sẽ thế nào?)
Phải chăng ta đã đi vào chỗ sai?
(Ồ)
Có ai cho biết tại sao
(Chúng ta thi sẽ ra sao thế nào?)

What about baby boy?
(What about it?)
What about the days?
(What about us?)
What about all their joy?
(What about us?)
What about the man?
(What about us?)

Bé trai sao?
(Nó thế nào?)
Những ngày qua nữa thì sao?
(Thế nào?)
Những niềm vui sống thì sao?
(Chúng ta đây sẽ ra sao thế nào?)
Con người thì sẽ ra sao?
(Chúng ta đây sẽ ra sao thế nào?)

What about the crying man?
(What about us?)
What about Abraham?
(What about us?)
What about death again?
(Ooh)
Do we give a damn?
Con người đang khóc thì sao?
(Chúng ta đây sẽ ra sao thế nào?)
Còn Abraham thì sao?
(Chúng ta đây sẽ ra sao thế nào?)
Lại vào nỗi chết thì sao?
(Ồ)
Chúng ta đây có lòng nào quan tâm?

MINH SƠN LÊ 29.7.23

https://www.youtube.com/watch?v=buCdGwH2Efc
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.