Aug 25, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Nhất tề khai phóng Quê Hương
Thấu Tâm Can * đăng lúc 03:54:06 PM, May 18, 2009 * Số lần xem: 1106


Tại các anh, chúng tôi mới lưu vong
Tại các anh, chúng tôi mới lưu đày biệt xứ
Bởi các anh, mang thân con người, nhưng lòng đầy dã thú
Bởi các anh, rước chủ nghĩa bạo tàn, về dày xéo quê hương
Ngay người thứ dân hạng bét, vẫn nói một câu thật bi thương
Nếu cái cột đèn mà biết đi, nó vẫn tìm đường tẩu thoát
Năm 1954, Miền Bắc trở thành nhà tù nửa nước
Năm 1975, cả nước biến thành tù ngục xiềng gông
Chế độ hộ khẩu, là cái ách cái tròng
Ba đời lý lịch, là chiếc còng lao lý
Tại các anh, chúng tôi mới vong quốc
Tại các anh, chúng tôi mới giải cứu Việt Nam
Bởi các anh, ngựa phóng thẳng cương, siết ốc, thiết ngàm
Bởi các anh, trâu kéo bò cày, một đường đi tới
Sắt máu, hồng chuyên, đảng trị, đảng trói
Luật rú, luật rừng, mục hạ vô nhân
Mọi thứ tự do, cướp hết, cóc cần
Con người biến thành con vẹt, đè đầu, đè cổ
Dân sinh lạc hậu, bần cùng khốn khổ
Dân trí một chiều, câm miệng nín khe
Dân tình nát tan, chiếu rách mền che
Dân quyền bóp nghẹt, đóng khung khép kín
Tại các anh, chúng tôi mới kiên quyết
Tại các anh, chúng tôi mới can trường
Bởi các anh, gieo rắc trầm thống tang thương
Bởi các anh, ngông cuồng trên hung tàn bạo lực
Cắt biển, cắt bờ, đó là tội bán nước
Xén núi, xén sông, đó là tội vong nô
Sửa đổi lịch sử, đó là tội phản đồ
Nhục quốc nhục thể, đó là tội tông tổ
Thác Bản Giốc, từ thuở Văn Lang khai mở
Ải Nam Quan, từ thuở Hùng Vương dựng cờ
Sáu tỉnh địa đầu, bao nhiêu cột mốc xương khô
Mỗi tấc đất chất chồng bao đời thế hệ
Bạch Đằng giang, chấm dứt ngàn năm nô lệ
Vịnh Bắc phần, sóng gào triều lộng uy linh
Hoàng Sa, Trường Sa, tiếng thét tự tình
Các anh cống nạp cho phường xâm lăng Trung Quốc
Ở Tây Nguyên, các anh bày trò Xô-xít
Để Cộng Tàu ngất ngưỡng Chệt, Phù
Sông núi hồn thiêng, thống hận thiên thu
Hãy hiển hiện, quét sạch lũ vong nô phản quốc
Đất nước này, là của hơn 80 triệu người trong nước
Đất nước này, là của hơn 5 triệu người ngoài nước
Của những ai là Việt Nam đang mang máu đỏ da vàng
Của những ai là con cháu Lạc Hồng hùng dũng hiên ngang
Chứ không phải của riêng một đám đỏ đen Bắc Bộ
Các anh, phải chấm dứt cái trò Thái Thú
Các anh, phải trả lại gấm vóc cơ đồ
Nếu các anh, muốn đi theo tặc Hồ
Thì gấp rút chui xuống suối vàng tìm Lão
Sông biển này, không cần cái tên Hồ cáo
Núi non này, không cần Cộng phỉ vong nô
Giang sơn này, không cần trí tuệ cóc khô
Mà Các-mác, Lê-nin đã tiêu ma tro bụi
Đất nước này, trổi dậy cuồng phong bão thổi
Dân tộc này, nhất tề khai phóng quê hương
Tổ quốc này, uy linh lẫm liệt đường đường
Để Việt Nam là của người Việt Nam muôn thuở !!!

Tháng 5 – 2009
Thấu Tâm Can
thautamcan@yahoo.com

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.