Mar 27, 2023

Thơ thời sự

Oh Javelin
Lê Minh Sơn * đăng lúc 01:08:31 PM, Nov 14, 2022 * Số lần xem: 148
Hình ảnh
#1

OH, JAVELIN _ Джавеліне

Nhạc UKRAINE (Украина)
Phỏng dịch thơ: MINH SƠN LÊ
*************************

Біля хати Джавеліни хлопці заряджали,
Орків валять ці ракети як святі кинджали.
Хай вертаються до дому, нахуй з кораблями!
Що ж ти робиш Джавеліне з тими москалями?

Near a home, boys loaded their Javelins,
These rockets bring down orcs like sacred daggers.
They'd better go home, fuck them like their ships!
Good Lord, Javelin, what you're doing to muscovites?

Bên nhà, trai trẻ lắp Javelins,
Phi đạn diệt thù như những dao thiêng.
Cút đi, chơi như mấy con tàu vậy!
Lạy Chúa, Javelin, làm gì lũ chuột điên?

Як стріляють Джавеліни, ворог швидко гине,
Джавеліне, Джавеліне, любий Джавеліне!
Джавеліне, Джавеліне, файний Джавеліне!
Танк і бтр підбиті, ворог відгрібає,
 
When Javelins are fired, the enemy dies fast,
Javelin, Javelin, dear Javelin!
Javelin, Javelin, awesome Javelin!
Enemy collects their shot down tanks and BTRs

Javelin khi phóng, quân thù chết nhanh,
Javelin, Javelin, Javelin thân tình!
Javelin, Javelin, Javelin tuyệt cú!
Lũ quân thù góp nhặt xác xe tăng

Хоч рашисти потім збрешуть шо "потєрь" немає.
У сибір втечуть кацапи, наш народ могутній,
Десь у бункері всереться навіть хуйло-путін!
Як стріляють Джавеліни, ворог швидко гине,
 
Though then ruscists will lie that "We have no losses".
Katsaps** will flee to Siberia, unlike our mighty people,
Somewhere in a bunker, even dickhead-Putin*** will shit himself!
When Javelins are fired, the enemy dies fast,


Dù dối trá rằng "Chúng tôi không tổn thất".
Không giống người hùng mà chuồn đến Siberia,
Lặn trong boong-ke, Putin đần độn***ta giết ta!
Javelin khi phóng, quân thù chết sạch,
 
Джавеліне, Джавеліне, любий Джавеліне!
Джавеліне, Джавеліне, файний Джавеліне!

Javelin, Javelin, dear Javelin!
Javelin, Javelin, awesome Javelin!

Javelin, Javelin, Javelin thân mến!
Javelin, Javelin, Javelin tuyệt vời!

MINH SƠN LÊ 19.6.22
**************************
US made Javelin FGM-148 Anti-Tank Missile. Since Feb.24 this year, it has quickly become the icon of Ukrainians' die hard resistance against Putin's aggression.
Mỹ chế tạo phi đạn chống tăng Javelin FGM-148. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm nay, nó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến kiên cường chống lại sự xâm lược của Putin.

https://www.youtube.com/watch?v=rPOQZ1xYwbA

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.