May 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Người về
Đặng Xuân Xuyến * đăng lúc 11:38:47 AM, May 31, 2022 * Số lần xem: 410
Hình ảnh
#1

 


  

 

Người về...
- viết cho G -
 
Người về vạch lá tìm sâu
Ta ngồi hong giọt giọt rầu rầu rơi
 
Người về dụ nắng rong chơi
Ta ngồi hun lụi cả trời gió mưa
 
Người về phá nhịp đò đưa
Ta ngồi vét tiếng nhặt thưa chợ đời
*.
Hà Nội, 19 tháng 5-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.