Jun 01, 2023

Đường thi Việt Nam

Bàn Tay Toả Hương Hoa
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:05:14 PM, Mar 25, 2022 * Số lần xem: 286
Hình ảnh
#1

 


  

 


Bàn Tay Toả Hương Hoa

Bàn Tay Tuyệt Đẹp toả hương hoa
Giúp đỡ bao người nghịch cảnh sa
Khốn khổ gạo tiền cơn bịnh đến
Nhọc nhằn cơm áo lúc đông qua
Mượt mà sáng tạo chương văn hoá
Mềm mại điểm tô tiết kỷ hà
Nâng kẻ tật nguyền, côi cúc trẻ
Bàn Tay Tuyệt Đẹp toả hương hoa


Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.