Jun 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ngạo mình
Đặng Xuân Xuyến * đăng lúc 02:19:03 PM, Mar 05, 2022 * Số lần xem: 384
Hình ảnh
#1

 


  

 


Ngạo mình

Ta là một kẻ háu chơi
Líu lo với cả cuộc cười người say
Chẳng đồng cốt cũng múa may
Chẳng văn hay cũng ra bày bán buôn

Ngạo đời ngạo cả phép khuôn
Ngạo danh ngạo cả kẻ luồn lụy danh
Một đời lật đật lanh chanh
Ta ngạo ta với cả thanh kiếm cùn!

*.

Hà Nội, 26 tháng 2-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.