Jun 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Tiễn Biệt Văn Thi Sĩ Dương Huệ Anh
Quang Hà * đăng lúc 12:47:03 PM, Mar 02, 2022 * Số lần xem: 341
Hình ảnh
#1

 


  

Thơ Tiễn Biệt Văn Thi Sĩ Dương Huệ Anh

 

Thương tiếc vào Thơ góp Tiễn Đưa

Một Cây Đại Thụ đã sang bờ

…Tử- Sinh

 

Bồi hồi thơ tiễn Bác về

“Lũng Hoa Vàng” đã dầm dề giọt sương

Nghiêng vai rũ sạch bụi đường

Hồn theo cánh hạc về phương Vĩnh Hằng

 

San Jose nay mùa trăng

Hải Phòng thuở ấy THƠ XANH* gọi mời

ĐƯỜNG NÀO CÓ HOA ĐÀO rơi

Là đây có MỘT PHÍA TRỜI THƠ** lên  

 

Đường nào qua Cõi Tịnh Yên

Cầu Hương Linh Bác tới miền Vô Ưu

Cửa Thiền bất oán bất vưu

Thơ Văn trước tác còn lưu với đời

Vĩnh Biệt - Bác Huệ Anh ơi!

 

Quang Hà Kính Bái, SF,02/23/22

 

*Tên 2 trong những tập thơ của Thi sĩ Dương Huệ Anh

**Tên tuyển tập thơ của Thi Đàn Lạc Việt (QH có tham gia),

    do Thi Văn Sĩ Dương Huệ Anh chủ xướng vào thập niên 90 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.