Sep 24, 2023

Thơ dịch

Ngũ Giới Hạnh
Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:38:21 PM, Jan 18, 2022 * Số lần xem: 380
Hình ảnh
#1

Ngũ Giới Hạnh (Pancha Sila पंचा सिला)

I observe, refraining from killing any living beings.
I observe, refraining from taking what does the owner not give.
I observe, refraining from committing sexual misconduct.
I observe, refraining from telling lies.
I observe, refraining from taking any intoxicant or drug.

Nguyện, không giết hại chúng sinh.
Nguyện, không lấy của bất minh vào mình.
Nguyện, không phạm việc ái tình.
Nguyện, không gian dối với mình với ai.
Nguyện, không chuốc lấy mê say.
9.1.22
Bài thơ lục bát phỏng dịch từ bản khắc trên văn bia “Pancha Sila” đặt tại thánh địa Phật giáo Lumbini (Lâm Tỳ Ni) xứ Nepal, là nơi Đức Phật đản sinh. Đó là năm giới mà bất kỳ ai cũng đều phải làm lễ tiếp nhận trước khi được trở thành Phật tử.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.