Jan 28, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Ave Maria
Lê Minh Sơn * đăng lúc 11:42:59 AM, Dec 16, 2021 * Số lần xem: 340
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Ave Maria

Nhạc: FRANZ SCHUBERT(1797-1828)
Lời Anh: nữ danh ca CELINE DION (1968 -)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************
Ave Maria, maiden mild
Oh, listen to a maiden's prayer
For thou canst hear amid the wild
'Tis thou, 'tis thou canst save amid, despair


Maria, trinh nữ dịu dàng
Ôi, lời cầu nguyện mênh mang diệu vời
Bay đi khắp đất cùng trời
Lời cầu kinh đó cứu người lầm than

We slumber safely till the morrow
Though we've by man outcast reviled
Oh maiden, see a maiden's sorrow
Oh mother, hear a suppliant child

Chúng con hằng giấc bình an
Dù cho có lúc gian nan đọa đày
Cho lòng trinh nữ u hoài
Mẹ ơi, nghe tiếng con đây kêu cầu

Ave Maria
Ave Maria gratia plena
Maria gratia plena
Maria gratia plena

Maria
Mẹ nhiệm mầu
Nữ vương vô nhiễm
Mẹ bao la tình

Ave ave dominus, dominus tecum
The murky cavern's air so heavy
Shall breathe of balm if thou hast smiled
Oh maiden, hear a maiden pleadin'
Oh mother, hear a suppliant child
Ave Maria
Ave Maria

Mẹ đem đến bao an bình
Xua tan đi hết âm binh ngục tù
Cho con cười sống an vui
Ô này trinh nữ, xin Người lắng tai
Mẹ ơi, con vẫn kêu nài
Ave Maria
Ave Maria

MINH SƠN LÊ 31.10.18
https://www.youtube.com/watch?v=usADINi17cI
https://www.youtube.com/watch?v=ja5hQH9USIU
https://www.youtube.com/watch?v=ERk4qQ891sI

Céline Dion
 https://www.youtube.com/watch?v=4J1170l4sZE
https://www.youtube.com/watch?v=ek9LKDjgshU 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.