Nov 30, 2023

Biên khảo

Việt Nam Nữ Lưu Lẫm Liệt, Bà Trần Thị Băng
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:31:59 PM, Dec 02, 2021 * Số lần xem: 403
Hình ảnh
#1

 

Việt Nam Nữ Lưu Lẫm Liệt,
Bà Trần Thị Băng


Tiết Phụ Ngậm Ngùi
Trời sầu đất thảm một hừng đông
Thiếu phụ xả thân giựt xác chồng
Tay yếu làm sao tranh lũ giặc
Chân mềm đâu thể thoát bầy ong
Phát phu thắm máu trang anh kiệt
Tiết hạnh soi gương khách má hồng
Quyết thác theo chồng không uống thuốc
Phu - thê nghĩa trọng tựa non sông..!!
                       
Nguyễn Minh Thanh
*Phát phu: tóc, da
1 - Dẫn Truyện Bà Trần Thị Băng:
Là người VN, không ai không biết Ô. THái Phiên.
Là Cựu SVSQ / Trường VBQGVN, không ai không biết ấp Thái Phiên.
Nhưng rất ít người biết vị Nữ Lưu Lẫm Liệt: Bà Trần Thị Băng, phu nhân cuả nhà cách mạng, chí sĩ  Thái Phiên.
Bà TRẦN - THỊ - BĂNG, sinh trong  gia đình phú hộ, con cuả Ô Trần Thượng Hữu ở làng Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. [Ông Trần Thượng Hữu từng hợp tác  Phong trào Duy Tân”.]
Bà là vợ sau cuả Ông Thái Phiên. Ông Thái Phiên có đời vợ trước , bịnh mất sớm, chưa con.
Sử truyện không thấy ghi năm sinh và mất cuả Bà. Song, cứ vào sự tích, Bà mất năm 1916.
Bà đã lẫm liệt tuẫn thân, do sự kiện:
Ông Thái Phiên chồng Bà, cùng quí Ô... TRẦN CAO VÂN, PHAN HỮU KHÁNH...  bí mật liên lạc với vua DUY - TÂN mưu đồ khởi binh đánh đuổi giặc Pháp. Mưu sự bại lộ, Vua Duy Tân bị giặc lưu đày sang đảo  Réunion, Ấn Độ Dương ..!!      
Còn ba Ông: Thái Phiên, Trần Cao Vân, Phan Hữu Khánh đều bị giặc giết với 2 lính hầu  vua Duy Tân..!!
Pháp trường tử hình những người yêu nước, trong đó có chồng Bà, lập tại An Hoà, phía Bắc thành nội Huế. Thi hành án lệnh: hừng đông ngày 17 - 5 - 1916.
Ngay khi đầu Ô Thái Phiên vừa rơi xuống đất. Mọi người đều sững sờ ngơ ngác khi thấy Bà Trần Thị Băng đã xông xả vào ôm lấy đầu chồng. Nhưng làm sao giành được với bọn lính giặc hỡi trời!! Bà đành buông tay!!
Về nhà, Bà bị bịnh, và dứt khoát không thuốc thang, không ăn uống, để nguyên áo quần đẫm máu đào của chồng nằm cho đến chết..!!
 Trước giờ sắp mất, phụ thân Bà yêu cầu để cho người nhà tắm gội. Bà nhứt quyết từ chối, và thưa:
"- Áo quần con, thân thể con đã thấm máu chồng, xin cha cứ để cho con chết trong bộ áo quần nầy !".
Rồi từ từ... Bà lặng lẽ qua đời với bao ngậm ngùi thương xót cuả gia đình và làng, nước... !!
 Bà mất mới hơn 20 mươi tuổi..!!
Thế gian hi hữu, vô tiền khoáng hậu, duy, chỉ có ở phụ nữ VN mà thôi..!!
Tiếc rằng, người viết không đủ văn tài để ca ngợi đấng phụ nữ TIẾT HẠNH cao qúi tuyệt vời này..!!
2 - Lược truyện Ô.Thái Phiên:
Thái Phiên (1882 - 1916): người Quảng Nam, nhà hoạt động cách mạng. Ông cùng  Ông Trần Cao Vân và vua Duy Tân lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống giặc Pháp tại Trung phần VN, trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội.
Mưu sự bại lộ, Ô.Thái Phiên bị giặc bắt với nhiều người...
Trong ngục thất, Ô. Thái Phiên với những người đồng sự đã dũng cảm nhận hết trách nhiệm về mình và xin tha cho vua Duy Tân. Ông bị chém đầu vào ngày 17 tháng 5 năm 1916, tại kinh đô Huế !!
Vọng tưởng nhị vị tiền nhân, Nam Nhi hào kiệt, Nữ Lưu lẫm liệt:
Ô. Thái Phiên, Bà Trần Thị Băng,
hậu sinh cảm thán và nguyện cầu quí hương linh chư vị:
" Sống dương gian ngậm ngùi biệt ly... hy sinh vì tình dân quốc
Thác âm cảnh hân hoan trùng phùng...chung hỉ vẹn nghiã phụ phu."
Kết:
Hỡi những anh thư, hào kiệt...
Hỡi những người lẫm liệt cuả thiên thu,
Hậu sinh xin kính cẩn dâng lời thơ ngưỡng vọng:
Tiền Nhân Bất Khuất
Rừng phong lã chã lá mưa thu
Thương tưởng Tiền Nhân hận kẻ thù
Xâm lược quốc gia nhiều thủ đoạn
Hoá nô dân tộc lắm gian mưu
Hy sinh xã tắc bao hào sĩ
Tuẫn mệnh sơn hà quí nữ lưu
Mây trắng bồng bềnh qui Nghĩa Lĩnh*
Hồn thiêng khí phách rọi trăng thu...!!
                                    NGUYỄN - MINH - THANH
Đất khách, ngoài trời đêm tối lạnh lùng, màng đêm sâu thăm thẳm...
Người viết " Sử Truyện bi hùng "  xin dừng bút, với cõi lòng  man mác... lá vàng sang Thu.
Than ôi!
" Vận nước Thu bay sầu điệp điệp …
Trăng cao nhiều khuyết ít khi tròn!! "
Bành trướng trường giang dầy quỉ quyệt
Ngàn sau Tổ Quốc mất hay còn... ?!
                                             NGUYỄN - MINH - THANH kính bút
                                              GA, Thu vàng, năm 2021
* Ấp Thái Phiên: toạ lạc phiá trước cổng trường Võ Bị Quốc Gia VN, chếch về tay phải.
* Nghĩa Lĩnh: núi nhỏ, cao 175 m, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi có Đền Hùng, thờ Mười Tám vị  Hùng Vương, kinh đô nước Văn Lang.
* Nguồn:
- TNĐT - DNTĐ, gs Trịnh Vân Thanh
- Báo: Niềm Tin GA
- Các Trang web: Thái Phiên, Trần Cao Vân..
.,

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.