Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Sài Gòn Tan Tác
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:10:04 AM, Sep 02, 2021 * Số lần xem: 493
Hình ảnh
#1

 


  

 

Sài Gòn Tan Tác


SàiGòn tan tác Việt Nam ơi...!!
Đói, bịnh hoành hành khổ ngập trời
Những tưởng gọn gàng qua khủng hoảng
Nào hay dai dẳng khốn tơi bời
Đương quyền " tăng pháo " trừ cơn dịch
Dân chúng " thịt da " chống bịnh trời
Nguyện ước SàiGòn ngừng địa ngục
Tiếng cười thơ trẻ vọng nơi nơi...

                       
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.