Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Cố Quốc Chạnh Lòng
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 10:57:16 AM, Jun 22, 2021 * Số lần xem: 399
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Cố Quốc Chạnh Lòng

Chênh chếch ngoài song trăng sáng soi
Chạnh lòng cố quốc tựa cây còi
Núi Sông vụn vỡ ngùi Sông Núi
Nòi Giống hư hao xót Giống Nòi
Sông Cửu nông dân qùi khóc đất
Biển Đông ngư phủ đứng kêu trời
Tàu Man xâm lược bao vây kín
Đại hoạ kề bên chẳng phải chơi

Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.