Oct 04, 2022

Đường thi Việt Nam

Sư Đoàn Hào Kiệt - SĐ18 Bộ Binh
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 10:25:21 AM, Mar 25, 2021 * Số lần xem: 443
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Sư Đoàn Hào Kiệt - SĐ18 Bộ Binh


Sư Đoàn Hào Kiệt viết huy hoàng
Kịch chiến Cộng thù xác ngổn ngang
Dũng Tướng can cường xông trận địa
Tinh Quân lẫm liệt diệt sài lang
Địa Phương, Thiết, Pháo,... toàn ưu Việt*
Chủ Lực, Động, Dù,... những hiếu Nam**
Xuân Lộc Năm Châu vang Tuyến Thép
Quốc dân trân trọng... quí Anh Hùng...!!

                                 
Nguyễn Minh Thanh
- Xuân Lộc: thị xã tỉnh Long Khánh cuả Việt Nam Cộng Hoà
- ưu Việt: những thanh niên ưu tú, ưu tư lo cho nước VN
- hiếu Nam: thương yêu đất nước VN
- * Địa Phương quân, Thiết Giáp binh, Pháo binh
- **Chủ Lực quân, Biệt Động quân, quân Nhảy Dù 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.