Jan 24, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Ngộ
Nhu Khong * đăng lúc 10:13:18 PM, Sep 05, 2020 * Số lần xem: 128
Hình ảnh
#1

 

          Ngộ

              Tặng ông Lang Tuấn.  
   

        . . . Ta thuở đó cùng Âu Dương Tây Độc
        Khổ luyện công phu trên núi Bạch Đà
        Gieo ác nghiệp nên học nhầm kinh sách
        Chầy tháng chầy ngày tẩu hỏa nhập ma

        Em lặng lẽ cũng bên trời luyện kiếm
        Gươm Nga Mi từng một thuở tung hoành
        Lòng thế tục đã quen dần chuông mõ
        Đường gươm bay lẫm liệt Cửu Dương Công

        Ta khác với em - chính tà hai nẻo
        Nên giữa đời sai lạc biết bao nhiêu !
        Những ray rứt trong lòng ta, ai biết ?
        Giữa cõi trầm luân ân oán đã nhiều

        Nay lên núi ngồi kiết già, quán tưởng
        Lòng đã chay. Tâm đã tịnh, từ bi
        Lúc mở mắt nhìn lên trời, bốn hướng
        Thấy thênh thang chữ " Ngộ " có xa gì !

        Lòng chỉ muốn cùng em về Cổ Mộ *
        Giữa chốn biên thùy hoa lạc với hoa
        Ta phủ phục nghe lời em phổ độ
        Giữa thiên nhai bóng lẫn với trăng tà ...

        nhukhong

        2012


        * " Mạc ngoại miêu cương duy hữu ngã
        Cổ Mộ tường rêu hoa đối hoa
        Giang hồ riêng một Dương Qua
        Chẳng xưng sư phụ ... xưng là Long nhi "

        (Trích trong tập Ngẫu Hứng Kim Dung - Thơ nhukhong)
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.