Thanh Gươm Cổ Sử ( 1 )
Anh Hùng Đặng Dung

Muà lá,
Đêm đọc " Cảm Hoài " nơi đất khách
Giọt sương tí tách truớc hiên hoa
Mơ hồ ai khóc non sông rách
Rụng xuống thiên thu mắt lệ nhoà..!!

Quốc thù hề ! Chiêu binh phục quốc
Tử, sinh  hề ! Mây trắng đầu non
Trường Sơn truông đá dài dằng dặc
Chiến mã hề ! Chẳng nản chân bon

Than ôi !
Vận nước Thu bay sầu điệp điệp ...
Trăng cao nhiều khuyết ít khi tròn !!

             *      *      *
Khúc Cổ Sử bi hùng tráng quá
Có ai mài kiếm giữa đêm trường
Gưong trăng chênh chếch treo đầu núi
Nghĩa Sĩ miệt mài áo đẫm sương

Chống kiếm trông trăng lòng thổn thức
Hét vang uất hận chấn thiên hà
" Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma "

Giận thay bạo ác tên Trương Phụ
Tàn hại dân lành đến tả tơi
Mô Độ quyết trừ loài giặc dữ
Nam dân yên ổn ấm no đời

Thái Gia kịch chiến đường gươm sắc
Suýt bắt được thù cứu núi sông
Cơ hội trôi đi rừng héo hắt
Tử thù Trương Phụ đã đào vong

Mấy năm sỏi đá dày gian hiểm
Binh lực ngày càng thêm yếu đi
Dũng tướng Đặng Dung lòng chẳng chuyển
Chiến trường gai góc vẫn kiên trì

Ô hô thế giặc cao triều sóng
Sông Núi chìm sâu chuỗi dập vùi
Mãnh hổ cùng đồ bị bắt sống
Anh hùng tuẫn tiết hận nào nguôi
Biển Đông nhảy xuống hồn bay bổng
Ảm đạm Núi Sông cũng ngậm ngùi..!!

Kinh Kha  -  trả nợ sang sông Dịch
Nghĩa Sĩ  -  quốc thù lập chiến khu
Kinh Kha  -  gãy kiếm xương chan thịt
Nghĩa Sĩ  -  ôm hờn nghe sóng ru..!!

             *     *      *
Tưởng Người hào kiệt dưới trăng thâu
Bên suối đăm chiêu dáng dãi dầu
Lặng lẽ chống gươm nhìn nước chảy
Ưu tư thế Nước chuyển về đâu !?

Lồng lộng trời cao cơn gió hú
Sao cài rải rác áng mây xa
Đau lòng giông bão phương trời cũ
Vẳng tiếng oan khiên dưới nguyệt tà

Núi hỡi buồn chi đứng thảm sầu
Chim rừng sao khóc giữa đêm sâu
Hướng về Cố quốc xa thăm thẳm
Trúc hỡi làm sao đứng gục đầu !?

Nguyễn Minh Thanh
              
Cảm Hoài , là bài thơ duy nhứt của anh hùng Đặng Dung. Lời thơ rất thống thiết:

Cảm hoài

Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Đặng Dung

Cảm Hoài

Thế sự miên man, tuổi hắt hiu
Rượu nghiêng trời đất hát ngao nghêu
Gặp thời đồ điếu nên công dễ
Lỡ vận anh hùng nuốt hận nhiều
Xoay trục phò vua mong chuyển hướng
Khơi sông gột giáp chẳng thông chiều                           
Bạc đầu thù nước buồn chưa trả
Mấy bận gươm mài dưới nguyệt xiêu..!!
               Nguyễn Minh Thanh cẩn dịch


Cảm Hoài ( lục bát )

Việc đời dằng dặc, tuổi cao
Rượu nghiêng trời đất nghêu ngao giải sầu
Gặp thời toại chí chàng câu
Anh hùng lỡ vận gẫm sâu đoạn trường
Phò vua vạch đất tầm phương
Khơi sông gột giáp không đường tiến lui
Bạc đầu thù nước nào nguôi
Dưới trăng mài kiếm ngậm ngùi non sông..!!

Nguyễn Minh Thanh  cẩn dịch


Thanh Gươm Cổ Sử ( 2 )
Đặng Dung Mài Kiếm Dưới Trăng

          
Mài gươm cặm cụi dưới trăng ngàn
Tuổi đã vào chiều việc ngổn ngang
Tóc bạc phất phơ soi kiếm bạc
Áo lam dầu dãi đẫm sương lam
Thái Gia* Trương Phụ kinh hồn phách
Mô Độ* Quân Minh loạn ngũ hàng
Dốc chí phò vua mưu phục quốc
Sa cơ tuẫn tiết hận ngùi mang..!!

Nguyễn MinhThanh cẩn tác
Lược sử: Ô. Đặng Dung ( 1373 - 1414 ) người Nghệ An, con Ô. Đặng Tất. Lúc đầu hai cha con Ông đều phò Giản Định Đế. Sau khi cha bị GĐĐ giết oan, ĐD về với Trùng Quang Đế. Ô lập được nhiều chiến công. Rồi vì binh ít thế cô, Chúa,Tôi đều bị tên Trương Phụ bắt và giải về Trung Quốc. Trên đường đi ( đường biển ) cả hai Chúa, Tôi đều nhảy xuống biển tuẫn tiết !!

1 -  Trường Sơn: dải núi dài khoảng 1100 km, khởi từ thượng nguồn Sông Cả trên đất Lào giáp Nghệ An tới cực Nam Trung Bộ.
2 - Long Tuyền: thanh kiếm quí, đời xưa 
3 - Trương Phụ: Tướng giỏi nhà Minh (Trung Hoa ), tên giặc đại ác đã tiêu diệt Nhà Hồ & Nhà Hậu Trần, giết Sứ thần Nguyễu Biểu, chôn sống tù binh, giết dân ta rồi nấu dầu...
4 - Trận Mô Độ: năm 1410 hai bên kịch chiến ở Mô Độ, quân Minh bị thất thế.
5 - Thái Gia: địa danh chiến trường xưa, vùng Ái Tử Quảng Trị. Năm 1413, tướng Đặng Dung đang đêm nhảy lên thuyền định bắt sống Trương Phụ. Nhưng không biết mặt. Trương Phụ chạy thoát
6 - Kinh Kha: người nước Vệ thời Chiến Quốc, là môn khách Thái Tử Đan nước Yên, chịu nợ áo cơm cúa Thái Tử, nhận trọng trách ám sát Tần Thủy Hoàng. Không thành, bị băm thây !
 
 
 
Ngậm Ngải Tìm Trầm
Muôn Dặm Tầm Phu
( Để tưởng niệm chị ..., vợ tù cải tạo
    đi thăm nuôi bị cọp vồ ...!!! )

Thương ai chim Phượng non xa
Trong cơn bão tố ra gà chít chiu
Đêm đen đèn nhỏ hắt hiu
Đếm bao mối chỉ bấy nhiêu gạo tiền
Loay hoay bài vở chỉnh biên
Dạy con căn cội ba Miền nước non

Thương ai cuội đá lăn tròn
Lặng im đá cuội tấm son ngời ngời
Cúc côi thuyền nhỏ... biển khơi...
Vững tay lèo lái... ủ lời trăm năm
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Lên non xuống biển bặt tăm... mù mù ...!!

Thương ai muôn đặm... tầm phu
Phu - Thê chẳng gặp thiên thu ... ngậm ngùi...!!!
Rừng gìà... bóng cả... chiều lui...
Một bầy hổ đói ... than ôi cành vàng...!!!

Em ơi cốt rụi, hồn oan ...
Chơi vơi đỉnh gió... trăng ngàn... chênh vênh
Em ơi mây nổi bồng bềnh...
Hồn em nương áng mây... lên Cung Trời ...!!

NGUYỄN - MINH - THANH