Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Bạch Đằng Giang
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 05:16:32 PM, Aug 18, 2020 * Số lần xem: 235
Hình ảnh
#1

 

 

      
 

 

Bạch Đằng Giang*

Bạch - Đằng hỡi Bạch - Đằng
Ba phen  chống giặc xâm lăng dãi dầu
Gương sông chói rạng ngàn sau
Nước sông nuốt trững quân Tàu ngàn xưa

Bờ lau thoang thoảng gió đưa
Xuyên qua kẻ lá lời vừa đổi trao:
Ngô - Vương chém Hán Hoàng - Thao( 938 )
Chiến công hiển hách đi vào sử xanh

Nam quân chủ soái Đại - Hành
Đánh cho quân Tống tan tành cân đai
Lưu - Trừng thục mạng chạy dài( 981 )
Đằng giang lặn sóng chờ ngày huân công 
                                                  
Sau lần chui chạy ống đồng ( 1285 )
Thoát - Hoan phục hận binh rồng Nam xâm
Dương oai sát khí đằng đằng
Lệnh truyền thủy bộ ầm ầm xông pha

Tinh kỳ gươm giáo sáng lòa
Quyết tâm thôn tính san hà Lạc - Long
Quân Nam cắm cọc giữa dòng
Thủy triều vừa rút hợp đồng chống ngăn

Quân Nguyên đại bại Bạch - Đằng ( 1288 )
Thoát - Hoan Vương mộng theo làn khói bay
Đại - Vương Hưng - Đạo kỳ tài
Hai lần đánh đuổi giặc ngoài lao đao

Trời xanh mây trắng giăng cao
Long lanh ánh nước điểm màu thời gian
Tà dương rừng biếc chen vàng
Rừng nghiêng nghiêng lá họa trang sử hùng

Người xưa tâm dạng mịt mùng
Còn đây dòng nước lạnh lùng triền miên ...!
Ngang qua cổ sử hiện tiền
Chạnh lòng tưởng niệm hồn thiêng mấy lời ...!!

NGUYỄN - MINH - THANH

* BĐG: phụ lưu của sông Thái Bình,nằm ở 2 tỉnh Quảng Ninh & Hải Phòng,dài 32Km, chiến trường khốc liệt 3 lần thảm bại của giặcTàu.Và ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYÉT DO HỒNG.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.