Oct 19, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Cảm truyện nàng Tơ/Tự thân tác nghiệp/Chiến sĩ vô danh
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 05:45:50 PM, Aug 15, 2020 * Số lần xem: 60
Hình ảnh
#1

Cảm truyện nàng Tơ


Khoảng đôi bờ chữ máu xôn xao
Nét mực bay hoa mở suối Đào
Ai oán tình Tơ thiên tuyệt kỹ:
Tang, tùng...! Nước chẩy khóc non cao

Từ hôm mười ngón đỏ bi thương
Nhịp trúc lời ca dứt vấn vương
Bút ấy ngờ đâu thề ấy cởi
Đêm nào... cho bến lại Tầm Dương!

Cho Tầm Dương lại bến Cô Tô
Quạ thét trăng tà rụng lá ngô
Đàn phới chiêm bao Chùa vọng xuống
Con thuyền Linh Cảm ghé vi lô

Sóng đìu hiu giỡn mái chèo say
Phách giạt Mê Hà quạnh tối nay
Trở giấc, đèn thu bông kết lửa
Trang từng trang, đã vướng tơ đầy.

Vũ Hoàng Chương

Nguồn: Hoa đăng, Văn hữu Á Châu xuất bản, 1959


Tự thân tác nghiệp

Đá nhập mình cây, hồn nở tươi.
Hồn cây vào hát ngọt môi người
Sao người chuyển kiếp về thân đá
Hồn vẫn khư khư mộng vá trời?

Vũ Hoàng Chương

Cành mai trắng mộng (1968)


Chiến sĩ vô danh

Siết cánh mài cho sắc tiếng dao,
Đêm đêm dế chém loạn trời sao...
Ngoài khơi Trái Đất, phi thuyền lạ
E đứt đường bay, chẳng dám vào.


Vũ Hoàng Chương
Cành mai trắng mộng (1968)
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tuyệt vời
QUANG HY1 Aug 15, 2020
Hậu sinh xin tha lỗi

Phách vẫn xót xa chuyện vá trời
Đoạ đày tự nghiệp một mình tôi
Dẫu hồn có chuyển về thân đá
Thành bại xét ra chuyện của người