Jan 24, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Tướng Quân
Nhu Khong * đăng lúc 12:51:33 PM, Aug 04, 2020 * Số lần xem: 121
Hình ảnh
#1

 

 

Tướng Quân


Để tưởng nhớ Tướng Ngô Quang Trưởng.
Những ngày ông cầm quân ra trận
Bốn phương lửa cháy đỏ biên thùy
Sĩ tốt ầm ầm như sóng cuộn


Gió bạt trời Nam gậy chỉ huy
Pháo dội bốn bề long lở đất
Đạn réo như mưa tám hướng trời
Cổ Thành đã mất vào tay giặc


Bến Hải một dòng đỏ máu tươi
Ông trấn nơi địa đầu đất nước
Bao nhiêu năm máu chảy thành sông
Thế trận ngàn cân treo sợi tóc


Vạn cốt khô nhất tướng công thành
Quân theo sương mù vượt Thạch Hãn
Mỗi mỗi người như một Kinh Kha
Một thước đường bao người bỏ mạng


Đầu súng lưỡi lê cháy sáng lòa
Người mặt bôi đen súng kẹp nách
Đợi nửa đêm đột kích Cổ Thành
Lớp lớp rụng rơi lớp lớp xác


Đạp thây người quân vẫn tràn lên
Dựng một bóng cờ bao tử sĩ
Nước mắt mừng vui cũng vỡ òa
Cổ Thành gạch thấm bao nhiêu máu


Mây cuộn trời Nam bóng núi xa
Vận nước đã một ngày nghiêng ngửa
Lòng đau không thắng được cơ trời
Sợi tóc trắng theo ngày trận mạc
Thao lược trăm năm uổng một đời


Tướng Quân nay dẫu thành tro bụi
Dĩ sinh vi tướng tử vi thần
Ngày nhắm mắt theo về nguồn cội
Tro cốt bay đầu núi Hải Vân …*

nhukhong
7/2020
* Theo ý nguyện của ông, sau khi mất tro cốt tướng N.Q.T được rải trên đèo Hải Vân.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.