Jun 06, 2020

Thơ mới hiện đại VN

PHONE Với Bạn Già & Chữ Phu
Ngù Ðèn * đăng lúc 03:58:16 PM, Apr 30, 2009 * Số lần xem: 1325
Hình ảnh
#1


Răng rứa , tìm răng với rớt răng
Mới đây răng lợi tốt mần răng
Bây giờ không nói vì trơ lợi
Coi chớ , đợi lâu cũng chẳng răng
Tôi phải chạy đôn lo chút lợi
Ông chừ huýt sáo lại cà răng
Không chừng , tính được mà coi lợi
Gởi tặng sửa doi bú thử răng ./

NGÙ ÐÈN Tampa FL

**

Chữ Phu *

Nhất vợ , nhì trời chữ nói chơi
Ai dè lắm trự chạy theo thời
Học đòi đặt bệ bà xưng tụng
Lạy riết thành tinh có mấy hồi
Chẳng biết chữ thiên - thiếu một gạch
Không hay dẫu đại - cũng nhường ngôi
Việc nhà việc nước trời đà định
Chồng gọi vợ thưa. . . đủ sướng rồi ./

NGÙ ÐÈN Tampa FL

* Chữ phu tới ba gạch .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.