Ta Về...


            Ta về tắm giặt sau mưa bão
            Gió chướng treo lên những ngọn bần
            Lẩn trong ao nước mùi phèn cũ
            Có trên miếng vá chỉ cơ hàn

            Ta về trên chiếc xuồng lẻ loi
            Rê trong con nước dầy lục bình
            Ở xa chút nắng ngang tàu lá
            Bìm bịp râm ran nghe nát lòng

            Ta về nghe con sông vắng lặng
            Mới hay tháng chạp lạnh đang về
            Ta về trong đáy ly rượu cặn
            Uống hết thời từ buổi sơn khê

            Ta về nghe hồng đào rơi rụng
            Bầy trảo kêu quanh quất ổi xiêm
            Quài chuối sau hè gà ai nhặt
            Những buồng cau già trầu ai têm

            Ta về kể chuyện đời nguyên thủy
            Với bo bo độn, chén gáo dừa
            Uống nước sông vo trong chum bể
            Tối nằm không sót chuyện thời xưa

            Chuyện đời có gì đâu để kể
            Ta về tựa những nhát dao thâm
            Dung tâm trầm mình sau thân thế
            Màu da vàng tì vết thương hăm
            Ta về nghe chút buồn xơ xác..
            Hàng mía cuối năm đã trổ cờ
            Quanh đi quẩn lại còn gì khác
            Ta về niệm lại với xác xơ...
            
              

            Tiếng Súng Chào...


            Qua nghĩa trang xin chào kính
            Buổi sáng sương phơi lãng đãng ngậm ngùi
            Đất khổ chôn thân bao người lính
            Chòm cây xanh ủ rũ bồi hồi

            Tiếng gió reo thay nhạc quân hành
            Mồ trận địa thay đã cỏ xanh
            Không gian vẫn là không gian ấy
            Ta với người ai bước đi nhanh

            Hỡi những linh hồn bạn hữu
            Sẽ đón ta về nương náu chung
            Thấy tấm bia đề trùng năm cùng tuổi
            Ta với người có ai trẻ trung

            Những bia mộ mừng mừng tủi tủi
            Mới ngày qua chinh chiến cùng nhau
            Định mệnh vẽ vời đường đi tới
            Tìm với nghìn trùng ta nơi đâu

            Hồn muôn năm cũ mỗi phương nào
            Có thấy ta về trắng mái đầu
            Trong mỗi mơ hồ nghe thiên cổ
            Nỉ non tiếng dế buồn canh thâu

            Tìm đồng đội lạ lùng cổ miếu
            Rải rác nơi đây mỗi nấm mồ
            Gió thổi vi vu kèn truy điệu
            Tiếng vọng vào âm vực như.. mơ!

            Tiếng súng chào từ cõi thiên thu
            Đưa ta về nơi chẳng oán thù
            Đã thấy cơ man tình huynh đệ
            Hồn nhiên cười trên những chiến hào

             

            Đâu Những Đoạn Trường,


            Quê ta giữa hai mùa mưa nắng
            Vẫn còn đây những biến cố không lường
            Viên thuốc xanh vỡ hết đường sẽ đắng
            Thôi kệ! ngọt đắng gì cũng phá tam ..truông..

            Quê hương giữa những vòng cuốn bụi
            Đi nơi nào mà chẳng tha phương
            Buổi trưa nắng vỡ thiu rồi cơm nguội
            Nhai với mùi nằng nặng xót thương

            Giọt mồ hôi rớt xuống từng cơn khát
            Uống đi..! từng vị mặn viễn phương
            Ở đâu mà ngơi từng bóng mát
            Nỗi cháy lòng vị bỏng cố hương

            Ta sẽ tìm cổ lục mà ghi
            Tự lúc hoang sơ đã vỡ lòng
            Có gì đâu chỉ chút tình loạn lạc
            Ở thiếu thời đã biết hoài mong

            Em ở đâu giữa những mùa nắng đỏ
            Chấm hộ anh những điểm nóng mơ hồ
            Mưa ở đâu rớt xuống cành phương vĩ
            Mà lòng ta vụn vỡ san hô

            Mưa đã nặng từ những cỗ Xích lô
            Cũng chưa lạnh bằng mưa chiều nay
            Lóc cóc từng hồi.. chân thổ mộ
            Chiều phai rồi từ những sớm mai

            Có gì đâu những buồn vui tri kỷ
            Nắng với mưa vội vả thất thường
            Ta đi tìm trong những lần hoan hỉ
            Có gương cười ghi mỗi nét son

            Ta xếp lại buồn vui tri kỷ
            Mới lên bờ! đã tuột.. xuống mương
            Ở đây chỉ có mùi hoa bưởi
            Mất hoa vàng từ buổi mất quê hương
            Thì nghĩa gì đâu những đoạn trường
            Nghĩa gì đâu trong từng ức nghẹn
            Ta trải lòng cho những vết thương !

            Đứng ở đâu từ rơi tiền sử
            Ai sẽ về gom lại yên cương
            Từng chiến mã phi trong chiến sự
            Những ai cùng nhặt ở nhiểu nhương
            Hãy nhớ ngày ta cỡi gió sương..!

            hoa nguyên.