Mar 27, 2023

Thơ dịch

Tổ Quốc Trên Hết/ Quốc Ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Lê Minh Sơn * đăng lúc 07:57:37 PM, Jul 07, 2020 * Số lần xem: 472
Hình ảnh
#1

 

 

      
   

       

TỔ QUỐC TRÊN HẾT


The United States flag
does not fly
because the wind moves past it…

Cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Không bay
vì gió lướt dài qua thân

The United States flag flies from the last breath
of each military member
who has died protecting it.

Cờ bay
vì mỗi quân nhân
Thở hơi lần cuối liều thân giữ cờ.

               ***     ***     ***   
 
QUỐC CA HIỆP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Nguyên tác: Lawyer FRANCIS SCOTT KEY (1779-1843)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
               ********************
Oh, say can you see
By the dawn's early light
What so proudly we hailed
At the twilight's last gleaming

Ô, rằng bạn có thể nhìn
Vào trong ánh sáng bình minh trên trời
Thật là kiêu hãnh bạn ơi
Vẫn còn lấp lánh khi trời hoàng hôn


Whose broad stripes and bring stars
Through the perilous fight
O'er the ramparts we watching
Were so gallantly streaming?

Ngôi sao với sọc hùng hồn
Đi qua chiến cuộc dập dồn hiểm nguy
Tường thành ta nhắm mà đi
Sa trường tiến bước sá gì xác thân?

And the rockets red glare
The bombs bursting in air
Gave prove through the night
That our flag was still there

Đỏ lòa phi tiễn rần rần
Đạn bom trút xuống ầm vang đầy trời
Qua đêm minh chứng tuyệt vời
Lá cờ Tổ quốc rạng ngời tung bay

Oh, say does that Star Spangled
Banner yet wave
O'er the land of the free
And the home of the brave!

Ồ, ngôi sao chiếu trên mây
Cờ bay phất phới quân say reo hò
Đây là mảnh đất Tự Do
Là Quê Hương của những người hùng chinh!

MINH SƠN LÊ
************
https://www.youtube.com/watch?v=GbXSZBnBOQ4
https://www.youtube.com/watch?v=K3rqOA2OLxs

 


 

 


 
 
Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.