Mừng July 4th,
Quốc Khánh Hoa Kỳ


Nước mất nhà tan biển khổ đầy
Cảm ơn Hiệp Chúng Quốc dang tay
Rước người chiến bại: - đời tơi tả
Gíup kẻ sa cơ : - kiếp đoạ đày
Độc Lập hân hoan chào Quốc Khánh
Tự Do hạnh hỉ đón Great Day
Nghiêm mình kính cẩn lời cầu nguyện:
Nước Mỹ - Cờ Hoa  mãi phới bay...

 Nguyễn Minh Thanh