Sợi BuồnTháng Giêng


Tháng Giêng da diết mưa phùn        
Bay qua phố Cựu* rải buồn mênh mông
Tháng Giêng Cali. mùa Đông
Ngày co ngắn lại mưa ròng rã mưa! 

Mưa hoài, ngày nhặt đêm thưa         
Bao nhiêu nước rớt cho vừa tháng Giêng?
Hỡi lòng với nỗi chung riêng
Trãi nơi cố quận tới miền độ dung   

Tháng Giêng ơi lạnh vô cùng
Nước non thuở ấy mịt mùng đạn bom
Chiến tranh người mất kẻ còn
Cha đi bỏ lại bầy con dại khờ!

Khăn tang sớm quấn đầu thơ
Đau thương đổ xuống ai ngờ tháng Giêng!
Mưa dài ướt đẫm truân chuyên
Nặng vai một gánh ưu phiền Mẹ mang

Tháng Giêng nước đổ trên ngàn
Là khi Mẹ đã mắt tràn gió mưa
Con đi chinh chiến quên mùa
Ngày về liệu có đường thưa thớt dần…

Mưa còn mưa rơi đầy sân
Tháng Giêng hỏi có mấy lần nắng suông?
Chiều qua thấp cánh chuồn chuồn*
Bao giờ cho hết sợi buồn tháng Giêng…

                                  quang hà

Tưởng niệm ngày giỗ Cha, 26 tháng Giêng, AL
 
*Cựu Kim Sơn
**Chuồn chuồn bay thấp thì mưa…(Ca dao)