Mar 27, 2023

Thơ mới hiện đại VN

ChiComvirus-19 / Amen
Lê Minh Sơn * đăng lúc 06:26:32 PM, May 18, 2020 * Số lần xem: 340
Hình ảnh
#1

ChiComvirus-19

Đại thi văn hào Pháp Victor Hugo (1802-1885), tác giả của cuốn tiểu thuyết vĩ đại “Những Người Khốn Khổ/ Les pauvres”, đã từng nghiêm khắc cảnh báo với thế giới về điều này:

"Lorsque Dieu veut détruire quelque chose, Il place la destruction entre les mains mêmes de cet être même. Toutes les institutions perverses de ce monde se tuent."

“Khi Chúa muốn hủy diệt một thứ, Ngài đặt sự hủy diệt vào tay chính thực thể đó. Mọi chế độ xấu xa trên thế giới này đều tự giết mình”.


Với những hiện tượng bất thường của trời đất mà nhiều người đã chứng kiến kể từ đầu năm 2020 ở Trung quốc và, những sự kiện đang xảy ra dồn dập hiện nay, có lẽ đủ để minh định cho lời cảnh báo đó.

 

    Có câu: “họa bất đơn thành”
    “họa vô đơn chí” rành rành muôn niên
    “họa phúc hữu môi phi nhất nhật”
    Họa không chỉ đến một ngày rồi thôi

    Những ngày lôi vũ bất thường
    Trên trời Vũ Hán bóng Trường Giang soi
    Tháng Giêng sét đánh ngang trời
    Ứng câu: "chính nguyệt đả lôi" không ngờ!

    Quạ về Hồ Bắc nhởn nhơ
    Muỗi đen chen cánh mịt mờ Bắc Kinh
    Trời xuân mà rét run mình
    Long môn gãy đổ đã minh chứng điềm...

    Tội gì động đến hoàng thiên?
    Bao nhiêu năm ấy đảo điên đủ rồi
    Hôm nay đây dưới mặt trời
    Trò đời gian ác không lời biện minh!

    MINH SƠN LÊ 3.3.20
    "Amen"

    Thuyền neo trăng bóng nửa vành
    Như mang tang trắng trong thành Venice
    Ngày qua đi
    Người ra đi
    Giáo đường chuông vọng sầu bi ngút trời!

    Guitar
    đàn đứt dây rồi
    Flamenco
    cũng
    lặng hơi tiếng giày...
    Bao lòng nhân thế hôm nay
    Khóc thương người xuống tuyền đài oan khiên!


    Lệ người đổ xuống sông Seine
    Trôi ra biển lớn xuôi miền Luân Đôn
    Nối đau thương với linh hồn
    Bên dòng Danube... đau lòng Bá Linh!


    Một mùa "quỷ khóc, thần kinh"
    Đi qua gần hết hành tinh loài người
    Niềm tin Chúa ngự trên trời
    Xin ơn cứu rỗi phận người Chúa ơi...

    "Amen"


    MINH SƠN LÊ 25.3.20


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.