Jan 24, 2021

Thơ mới hiện đại VN

GỞI BÁC THƠ. NỔ
Ngù Ðèn * đăng lúc 03:33:46 PM, Apr 25, 2009 * Số lần xem: 1319
Hình ảnh
#1Ðạn lớn , ngòi to nổ đã đành
Pháo xì , tiêm lép nổ nghe kinh
Bao phen cố vấn nhiều ông lớn
Mấy bận nâng khen bà tướng mình
Bố đẻ lỡ vui khi tắt lửa
Bà già nghe pháo sợ mà sinh
Xin cha , chùi cất cho yên phận
Thiên hạ an tâm đỡ bất bình

NGÙ ÐÈN Tampa FL


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.