Dec 01, 2020

Thơ đấu tranh

Bình Thuận anh hùng trong dáng đứng
Nguyên Thạch * đăng lúc 11:26:27 PM, Jun 17, 2018 * Số lần xem: 489
Hình ảnh
#1

 

 

                             

                         Bình Thuận anh hùng trong dáng đứng                      


- Những lời tri ân cùng ngưỡng mộ đồng bào Phan Rí, Phan Thiết - Bình Thuận cho những lần đối mặt với bạo quyền CSVN.

Toàn dân ơi, thẳng đường ta tiến tới
Giải thể bạo quyền cho nắng mới tự do
Hãy đập tan một cơ chế xin cho
Đốt lên đuốc sáng, chớ lần mò trong đêm tối.

Huế, Nghệ An, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Tho, Bình Dương, Hà Nội...
Thôi khóc than trong tăm tối khốn cùng
Hãy vì thế hệ tương lai đất nước vận chung
Noi gương Bình Thuận anh hùng tiến bước.

*

Cả nước ơi hãy noi gương Phan Thiết
Ngẩng mặt lên giữ nước biếc biển xanh
Hãy như Phan Rí đánh đuổi lũ bạo hành
Bình Thuận đó chí hùng anh quật khởi.

Toàn dân ơi, thẳng đường ta tiến tới
Giải thể bạo quyền cho nắng mới tự do
Hãy đập tan một cơ chế xin cho
Đốt lên đuốc sáng, chớ lần mò trong đêm tối.

Huế, Nghệ An, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Tho, Bình Dương, Hà Nội...
Thôi khóc than trong tăm tối khốn cùng
Hãy vì thế hệ tương lai đất nước vận chung
Noi gương Bình Thuận anh hùng tiến bước.

Inline image

Chớ quẩn quanh với lối đời xuôi ngược
Chớ thờ ơ trước cảnh nước điêu tàn
Đảng cộng sản còn là dân tộc sẽ bất an
Dân lê phận với vô vàn tủi nhục...

Chiếc bánh vẽ Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Ngày hôm nay, đã đến lúc thôi mơ
Đừng trông mong, đừng tin tưởng đợi chờ
Thôi hoài vọng bởi giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Lòng giục lòng, cùng nhau tỉnh thức
Đất nước đang bên bờ vực vong nô
Hãy can đảm lên mà điểm mặt tên Hồ
Cùng đảng cộng sản là bọn cẩu nô phản quốc.

Toàn dân ơi mau nhìn ra sự thật
Khi đảng còn là nước mất nhà tan
Hãy nối bước Bình Thuận thề không cúi mặt đầu hàng
Hãy quyết chí giữ giang san bền vững.

Bình Thuận đó, oai hùng trong dáng đứng.

Nguyên Thạch 

   

 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Lòng Dân
george Stone Jun 17, 2018
Lòng Dân
Nhờ đoàn quân xâm lăng năm 1975, bây giờ cả nước Việt Nam hiểu rõ ràng về cái xấu xa của quân cướp Cộng sản, nó tệ hại và nguy hiểm như thế nào? Các người chiến sĩ anh dũng ấy đã cho cơ hội để tất cả người dân Việt được biết/hiểu chế độ Cộng sản ăn cướp và tàn ác tàn tệ đến thế nào. Thảo nào mà người ta không bao giờ tâm phục khẩu phục Cộng Sản được cả. Họ chỉ là những con người dùng vũ khí –mà họ không tự chế ra được- đi trấn áp người khác (dân).

To: The whole world
We, Vietnamese people request/urge the ruling dictatorial Communist government to step down immediately by the following reasons:
For many years (more than 70) Communists have led Viet Nam’s nation to a very bad situation (a dead end).
a.-Backward Economics, comparing to our neighbor countries such as Singapore, Malaysia, Korea, Thailand, Taiwan
b.-An uncontrolled huge national debt.
c.-An international illy relationship, especially with Germany and Europe.
d.-No basic human rights for our people, at all.
e.-There are solid arguments and past experiences that Communist Party is not good at all for a country and for the people. A dictator is a leader who tells people what to do in a forceful and unfair way.
f.-Due to the lack of moral and proper education Communist members, with massive corruptions and incapacity to govern the nation.
g.- Việt nam Communist Party is cooperating for the invasion of Communist China. China is a long time aggressive enemy and invaded, ruled Việt nam for 1000 years in the past. Communist China continue to take more land and sea area from Việt nam.

++++++
Gởi: Toàn thế giới
Chúng tôi, người dân Việt nam đòi hỏi chính phủ độc tài Cộng sản phải từ bỏ quyền lực ngay lập tức bởi những lý do sau đây: Trong nhiều năm (hơn 70 năm) đã dẩn quốc gia Việt Nam vào tuyệt lộ.
a.-Kinh tế thụt lùi so với các quốc gia láng giềng như: Singapore, Malaysia (Mã lai á), Korea (Đại hàn), Thailand (Thái lan), Taiwan (Đài loan)
b.-Một món nợ công khổng lồ không kiểm soát nỗi
c.-Một giao hảo quốc tế rất bệnh hoạn, đặc biệt là Đức và Âu châu
d.-Hoàn toàn không có nhân quyền cho người dân Việt Nam
e.-Đã có những tranh luận và kinh nghiệm lịch sử vững chắc cho thấy rằng Chế độ độc tài Cộng sản hoàn toàn không tốt đẹp hay ích lợi gì cho dân chúng và quốc gia. Bạo chúa độc tài là người dùng vũ lực ép buộc mọi người phải làm những việc hoàn toàn bất công.
f.-Vì sự thiếu đạo đức và học vấn đứng đắn của đảng viên Cộng sản đã dẩn đến sự tham nhũng khủng khiếp và không có khả năng điều hành quốc gia.
g.-Đảng Cộng sản Việt nam đang (bán nước) thuận thảo giúp Trung cộng xâm lăng Việt nam. Trung cộng là một kẻ thù lâu đời của Việt nam và đã cai trị Việt nam 1000 năm. Trung cộng tiếp tục cướp thêm đất; biển và mọi tài sản của Việt nam.