Apr 06, 2020

Thơ dịch

Di Sản Của Đứa Con Nuôi_Legacy Of An Adopted Child
Phạm Mộ Đức * đăng lúc 10:14:30 PM, Jun 15, 2018 * Số lần xem: 356
Hình ảnh
#1

 


poem-reading  

 


Legacy Of An Adopted  Child               

Once there were two women
Who never knew each other
One you do not remember
The other you call mother

                     *
Two different lives
Shaped to make yours one
One became your guiding star
The other became your sun
The first gave you life
And the second taught you to live it
The first gave you a need for love
The second was there to give it
One gave you a nationality
One gave you a name
One gave you a seed of talent
One gave you an aim
One gave you emotion
The other calm your fears
One saw your first smile
The other dried your tears
One gave you up
It was all that she could do .
The other pray for a child
And God led her straight to you

                     *
And now you ask me
Through years tears ,
The ages - old question through the years :
Heredity or environment
Which are you the product of ?

                   *
Neither , my darling , neither !
Just two different kinds of  love !

              ( Auther unknow )Bài dịch sang tiếng Việt

Di Sản Của Đứa Con Nuôi

Có hai người phụ nữ
Không bao giờ biết nhau
Một người anh không nhớ
Anh gọi Mẹ người sau

                 *
Hai cuộc đời khác biệt
Đã tạo anh nên người :
Kẻ là sao dẫn đường
Người là vầng thái dương
Kẻ cho anh cuộc sống
Người dạy dỗ đời thường
Nhu cầu yêu , kẻ tặng
Và tình yêu , người ban
Kẻ cho anh quốc tịch
Người cho anh tính danh
Mầm tài năng , kẻ hiến
Mục đích , người sẻ san
Kẻ cho anh cảm xúc
Lo sợ , người trấn an
Nụ cười đầu , kẻ ngắm
Lệ rơi , người dỗ dành
Kẻ đành bỏ rơi anh
( Điều mà bà có thể )
Người cần một đứa trẻ
Chúa dắt  người đến anh

                *
Và bây giờ anh hỏi
Qua lệ tháng năm trôi
Một câu hỏi xưa cũ
Đằng đẵng mấy năm rồi :
" Di truyền - Môi trường sống
Cái nào tạo nên tôi ? "

                *
Cả hai đều không phải
Anh bạn mến thương ơi
Đó chỉ là hai kiểu
Của Tình Yêu mà thôi !

        Phạm Mộ Đức
         ( Phỏng dịch )


 

 
Source:
Legacy of an Adopted Child - Poem, found on http://news.yahoo.com/adopted-children-product-two-different-kinds-love-050022463.html (Update: this link has been disabled as it no longer works) 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.