Dec 04, 2021

Tác giả

Phạm Mộ Đức

from: van sung Pham
phammoduc@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Mộ Đức:

Bài Thơ Nịnh Vợ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 30, 2021
Bát Tuần Tếu Táo - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2021
Tiếc Thuơng Nhạc Mẫu - Thơ mới hiện đại VN - May 07, 2021
Mấy Bước Ngoạt Đời Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2021
Bao Giờ Cho Đến - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2020
Mùa Đông Lạnh Lùng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2019
Buông Diều / Tình Thầm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2018
Le vase brisé / Life is like making tea… Cuộc Sống Giống Như Pha Bình Trà - Thơ dịch - Sep 03, 2018
Chiều Buồn Chợt Nhớ /Tự Tình ( 2 ) - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2018
Tưởng niệm Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ / Tưởng Niệm Hoàng Diệu - Thơ mới hiện đại VN - Jul 02, 2018
Khúc Ngâm Giai Lão_ le temps qu - Thơ dịch - Jun 22, 2018
Di Chúc Thứ Nhất Cho Con - Thơ mới hiện đại VN - Jun 20, 2018
Chong Đèn Đọc Sử - Thơ mới hiện đại VN - Jun 16, 2018
Di Sản Của Đứa Con Nuôi_Legacy Of An Adopted Child - Thơ dịch - Jun 15, 2018
Tự Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jun 10, 2018
Tưởng Niệm Nguyễn Trãi / Tưởng Niệm Chu Văn An - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2018
Về Vườn Cảm Tác / Nghĩ Từ Cửa Cổng - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2018
Tản Mạn Đêm Cuối Năm/ Bài Thơ Nịnh Vợ - Thơ mới hiện đại VN - May 02, 2018
Tưởng Niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông / Tưởng Niệm Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2018
Nhớ Về Những Nơi Đã Từng Trọ Học / Nhớ Quê Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2018
Tưởng Niệm Hai Bà Trưng / Tưởng Niệm Triệu Thị Trinh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 14, 2018
Liên Khúc Tứ Tuyệt Vô Đề / Huế Những Đoản Khúc Rời - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2018