May 29, 2020

Thơ đấu tranh

Đặc Khu,... Những Xâm Lăng Thầm Lặng
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 01:53:42 AM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 394
Hình ảnh
#1

 


    

                         Đặc Khu,...

Những Xâm Lăng Thầm Lặng

Tàu Cộng nhập nhằng mướn Đặc Khu
Nam dân rõ ý... lẽ nào ngu...
Vân Đồn chẹn họng bày sâu kế
Phú Quốc dằn đuôi dựng độc mưu
Đông Hải trói chân bao bọc chận
Vân Phong mổ bụng vét vơ thu
Đồng bằng Sông Cửu đang khô..., khóc...!!
Giãy chết... Việt Long ( Non Sông ) bởi... Bắc thù !!

                         Nguyễn Minh Thanh
                       ( GA, ngày 7 - 6 - 2018 )

 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.