Jun 03, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Mừng Ông Ðược Nuôi heo
Ngù Ðèn * đăng lúc 02:30:05 PM, Apr 21, 2009 * Số lần xem: 1286


Mừng ông , đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi giữ phận nghèo
Rau cám quen tay , ngày mấy bận
Củi chuồng thu dọn bửa vào keo
Khi vui , ông ngắm hoa heo nở
Lúc giận , ông làm thơ trách mèo
Thời thế bây giờ ông đủ tội
Vỗ heo , heo béo . . ruột ông teo ./

NGÙ ÐÈN Tampa FL

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.