Apr 02, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tưởng Niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông / Tưởng Niệm Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Phạm Mộ Đức * đăng lúc 04:27:44 PM, Apr 28, 2018 * Số lần xem: 354
Hình ảnh
#1
#2

 

Image result for phật hoàng trần nhân tông imagesImage result for phật hoàng trần nhân tông imagesImage result for phật hoàng trần nhân tông images

 

 Tưởng Niệm
Phật Hoàng Trần Nhân Tông

( 1258 - 1308 )

 Một đấng Anh Hùng .
 Một Triết nhân
Thiền sư
Thi sĩ
Bậc Anh Quân

 0 
                   
Bao phen tuốt kiếm trừ hung bạo
Ngàn chuyến vân du giảng Nghĩa - Chân
Tiếp nối công huân thời thịnh Lý
Khuếch trương đức trạch buổi đầu Trần
Bình Than hội thảo : đồng tâm tướng
Hội nghị Diên Hồng : cố kết dân
Trọng nghĩa thấu lòng hàng " khố rách "
Khoan dung xá tội lũ " hèn thần "
Gả con - mở đất - mua hòa hiếu
Lên núi - tu thiền - dựng Trúc Lâm
Yêu nước - thương nòi -  rao Thập Thiện
Lo đời - mộ đạo - sống quên thân ... 
Vần thơ cảm tác : lời hoa gấm
Câu kệ tham thiền : ý quãng thâm ...

0
 
Ba mốt năm khiêng đời , gánh đạo
Hào quang Vua Phật chiếu Muôn Xuân !

Phạm Mộ Đức

 Phật Hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 07/12/1258  , con trưởng vua Trần Thánh Tông
 Năm 21 tuổi ( 1279 ), Ngài được Trần Thánh Tông nhường ngôi , lấy đức  trị  vì .. Dân chúng được an cư lạc nghiệp .
 Trước âm mưu xâm lược của quân Nguyên Mông , năm 1282 ,Ngài chủ trì Hội
nghị Bình Than , rồi đến năm 1284 , Hội nghị Diên Hồng để lấy ý kiến toàn dân . Nhờ đó ,Ngài đã lãnh đạo và chiến thắng 2 cuộc xâm lăng của Nguyên Mông vào năm 1285 và 1288.
 Kháng chiến thành công , ngài đã bỏ qua những lỗi lầm của một số quần thần và thân tộc .
 Năm 1293 , Ngài nhường ngôi cho con , lên làm Thái Thượng Hoàng để chuyên tâm nghiên cứu Phật giáo và đã thành lập  Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng . Bên cạnh là một Thiền sư xuất chúng , Nhân Tông còn là thơ xuất sắc của triều đại nhà Trần .
 Thượng hoàng lấy đạo hiệu là Trúc Lâm đại sĩ , là Tổ Thứ nhất của dòng Thiền VN . Vì thế về sau , Ngài được gọi cung kính là Phật hoàng  .
Ngài làm Thái tử 21 năm , làm vua 15 năm , làm Thái Thượng hoàng và tu hành 15 năm, mất ngày 16/11/1308 , thọ 51 tuổi .Tưởng Niệm Hưng Đạo Vương
Trần Quốc Tuấn

  ( 1226? - 1300)

Sinh vi Tướng .
Tử vi Thần !
Sừng sững tượng đài bậc Chí Nhân ...

0

Phụ hận gạt phăng vì trọng nghĩa
Quốc thù quyết trả bởi thương dân
" Hich văn "  khơi dậy lòng kiêu dũng
" Binh lược " trao truyền phép dụng quân
Di kế : Khuôn vàng người trị quốc
Bạch Đằng : Ác mộng lũ xâm lăng
Trăm năm , giặc Bắc gờm uy vũ
Vạn thuở ,  dân Nam tụng Đức Ân ...

0

Tro cốt chôn vùi , không mộ chí
Tước danh rạng rỡ khắp giang san !

Phạm Mộ Đúc


Trần Hưng Đạo sinh năm 1226 ? , mất ngày 20 /8/1300 , tên thật là Trần Quốc Tuấn , còn được gọi là Hưng Đạo Vương , là một nhà chính trị ,  Tư lệnh tối cao của VN thời nhà Trần . Ông là một trong những người chỉ huy chính trong việc đẩy lùi 3 cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ , dưới thời Hốt Tất Liệt , được xem như là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử thế giới . Do đó , ông đượcliệt vào hàng đại danh nhân và là một trong những nhà quân sự kiệt xuất trong lịch sử . Ông còn là nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ . Có thể nói tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo là  Một tấm lòng tận tụy với đất nước , là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp dân tộc thành một lực lượng thống nhất , là tinh thần thương dân .
Cho nên, trước khi mất , ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng :" Phải nới sức dân để  làm kế sâu rễ bền gốc " cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà
Nightly

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.