Oct 01, 2020

Đường thi Việt Nam

Ngang Lai Khê nhớ Tướng quân Lê Nguyên Vỹ
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 03:43:49 AM, Apr 18, 2018 * Số lần xem: 437
Hình ảnh
#1

 

                    See the source image
                         

   

Ngang Lai Khê nhớ
Tướng quân Lê Nguyên Vỹ

   ( Tư Lịnh Sư Đoàn 5 BB )


Chiều nghiêng thành quách đã điêu tàn
Thương tưởng anh hùng thuở dọc ngang
Cương trực thanh liêm không vị nể
Kiên trì nguy hiểm chẳng từ nan
Can trường An - Lộc chờ Tank đến
Bất khuất Lai - Khê gác chuyện hàng
Tiếng súng sau cùng  vang... vọng mãi...
Ngàn năm hương khói tửơng... linh nhan...!!

                                Nguyễn Minh Thanh
                                   ( Mùa Quốc Hận )See the source image                     

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.