Feb 24, 2020

Đường thi Việt Nam

Tướng quân Trần Văn Hai
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:28:34 PM, Apr 17, 2018 * Số lần xem: 307
Hình ảnh
#1


 

                         

   

Tướng quân Trần Văn Hai
    ( Tư Lịnh Sư Đoàn 7 BB )

Hải đăng toả sáng giữa sương mù
Liêm chính kiêu hùng dũng trí mưu
Tỉnh Trưởng Phú Yên nhiều mến mộ
Chỉ Huy Cảnh Sát lúc cương nhu
Khe Sanh tuyến lửa thăm binh sĩ
Trận điạ Chư Pao diệt giặc thù
Nước mất ngậm ngùi... khui... độc dược
Phương danh trăng chiếu... rạng ngàn thu...!!

 Nguyễn Minh Thanh
( Mùa Quốc Hận )See the source image                     


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.