Tưởng Niệm Hai Bà Trưng
        ( 40 - 43 )
      ---------------
    
     Phục Quốc
     Xưng Vương
     Rửa hận nhà !
     Nghìn năm vang mãi bản Hùng Ca
     Muôn dân quy phục cờ Nương Tử
     Bốn quận sạch không lũ ác tà !
     Sông Hát rạng ngời Lăng Nữ Chúa
     Mê Linh lẫm liệt Điện Vua Bà !
     Chồi non Độc Lập chừ um lá
     Hạt giống Anh Hùng đã rộ hoa ...
     ... Đi giữa lòng Non Sông Cẩm Tú
     Còn nghe như máu lệ chan hòa *....!

        Phạm Mộ Đức
 

* Chiến trường chính chống quân xâm lược Mã Viện
là 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân , lúc ấy tổng số dân
chừng 91 vạn . Nhưng chỉ trong mấy trận đánh lớn ,
 hơn 4 vạn người Việt đã bị giết và bị bắt "
( Theo  "Danh Nhân Đất Việt " , trang 32/ T1 )

      


Tưởng Niệm Triệu Thị Trinh

   ( 225 - 248 )
        ----------------

" Cưỡi gió mạnh , đạp bằng sóng dữ
Chém cá tràng kình ở  Biển Đông
Phất cờ giành lại Non Sông
Đập ách nô lệ , phá còng giặc Ngô  "

       0

19 tuổi , lời thề đanh thép
Bậc anh thư nối nghiệp Trưng Vương
Mỹ miều , thánh thiện , đoang trang
Mưu trí , dũng cảm , kiên cường , oai phong ...
  
     0

Dân ngưỡng mộ , dốc lòng quy thuận
Chiến công đầu từ quận Cửu Chân
Tỏa lan như có phép thần
Quân Ngô tan tác , lũy thành tan hoang ...

     0

Tên Lục Dận  vội sang thay thế
Với lính đông , mưu kế đê hèn ..*
Nghĩa quân lâm thế ngả nghiêng
Sau trận huyết chiến Bồ Điền , tang thương !
                                                                                                    
   0

Ôi ! , " Thiên Tướng Giáng Trần " tuẫn tiết
Tuổi 23 , vĩnh biệt núi Tùng
Nhụy Kiều **vung kiếm kiêu hùng
Thiên thu trường kiếm sáng cùng thái dương !***

 
Phạm Mộ Đức
                                                                 
--------------

* Thứ sử Giao Châu bị giết . Vua Ngô liền cử Lục Dận sang
thay . Tên này dẫn 1 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa .
Hắn vừa lấy vàng bạc mua chuột , chia rẽ đội ngũ lãnh đạo
của nghĩa quân , vừa điều thêm quân bao vây căn cứ , vừa
bày trò " ô nhục kế " : sai quân sĩ nhất loạt trần truồng tới đánh .
 Trước cảnh tượng ghê tởm đó , Bà Triệu đành trao quyền chỉ
huy cho 3 tướng họ Lý , lách mình lên núi Tùng và tự sát vì
" Ái khiết úy ô " ( Yêu sự trong sạch , ghét sự dơ bẩn ) , chứ không
vì kém tài quân giặc . Năm ấy bà vừa 23 tuổi !

** Ba Triệu còn được tôn vinh là " Nhụy Kiều tướng quân " ( Vị tướng
 yêu kiều ) và " Lệ Hải bà vương " (Vua bà ở vùng biển mỹ lệ ) .
*** Tạm dịch câu thơ cổ : " Thiên thu trường kiếm dữ nhật quang "