SÂN GA
 
Ga đời vội vã mấy ai ngờ
Lỡ chuyến tàu xuân, lạc tuổi thơ
Dốc núi quê người ngăn bước mộng
Vầng trăng bến cũ dậy niềm mơ
Bài thơ hạnh ngộ sao còn hẹn
Chén rượu đoàn viên có mãi chờ?    
Nghe giữa mù sương còi lại vọng
Toa nào chất hết những hoang sơ

nguyễn vô cùng 

Image result for áo bà ba images

MỘT SÁNG BÌNH YÊN

Giã biệt vườn xuân rộn bướm vàng
Xứ người thăm thẳm đếm mùa sang
Tình quê oán dậy bao trùng sóng
Đất khách sầu dâng mấy dặm đàng
Thương nước cơ trời chưa ứng vận
Thẹn mình giá áo cứ đa mang
Vẫn mơ một sáng bình yên đó
Chim hót cồn xưa dẫu trễ tràng!

nguyễn vô cùng