Thương Vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

                              TRẦN TẾ XƯƠNG


            Thương Vợ ( 1 )

Chinh chiến miệt mài giữ núi sông
Thương em nuôi trẻ với trông chồng
Nhịp quân biền biệt ngùi... tin nhạn !
Tiếng súng đì đùng ngại... hướng đông !
Vận nước tác tan càng nhọc sức
Tình nhà lo liệu quá lao công
Chồng con tròn phận hai vai gánh
Biển rộng sông dài...có rõ không ?!

                        Nguyễn Minh Thanh

             Thương Vợ ( 2 )

Muôn dặm trập trùng núi tiếp sông
Trại tù lắn lội kiếm thăm chồng
Đường xa heo hút... mờ phương bắc
Tàu hỏa ngoằn ngoèo... mịt biển đông
Trạm nghỉ giữ đồ... quên chợp mắt
Xe trâu theo bộ... lắm hao công
Cao xanh nhi nữ thời ly loạn
Đau khổ vô vàn... có xót không ?!

                          Nguyễn Minh Thanh