Sao Mà Yêu Em Quá_Why Do I Love You So


Ca khúc của: JOHNNY TILLOTSON
Phỏng dịch thơ thất ngôn: MINH SƠN LÊ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


My darlin' I have often thought
of things we used to do
And now I sit and wonder
why you're gone and left me blue?
You said you'd never leave me
You said you'd never go.


Này người yêu ơi, anh thường nghĩ
Về những gì ta đã nhiều khi…
Để bây giờ anh ngồi, tự hỏi
Em ra đi để mộng ước chi?
Em nói rằng em không bỏ lại
Chẳng bao giờ em sẽ ra đi


Oh my darlin', why do I love you so?
Oh my darlin', why do I love you so?


Này người yêu, sao mà yêu thế?
Hỡi người tình, sao quá yêu đi?

Oooo - Oooo - Oooo - Oooo.......


Is it because you stroked my hair
when you were by my side?
Or is it because of the tears you cried
when your little puppy died?
You said you'd never leave me,
you said you'd never go.


Oh my darlin', why do I love you so?
Oh my darlin', why do I love you so?


Phải vì em vuốt ve mái tóc
khi em ngồi tựa sát vào anh?
Hay vì lệ tuôn em bật khóc
khi con cún yêu chết vô tình?
Em nói rằng em chẳng bỏ anh
Không bao giờ em xa anh nữa


Người yêu ơi, sao mà yêu quá?
Hỡi người tình, sao quá yêu em?

MINH SƠN LÊ
------------------------------------------
Johnny Tillotson
https://www.youtube.com/watch?v=nRk6sLhywLo