Sep 29, 2020

Thơ dịch

Lâm Hà Tự Biệt / Nơi Trường Đình Uống Rượu Tiễn
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 04:25:38 PM, Mar 01, 2018 * Số lần xem: 747
Hình ảnh
#1

 

    


 

 

長亭飲餞因詩留柬     TRƯỜNG ĐÌNH ẨM TIỄN
                                     NHÂN THI L
ƯU GIẢN

 

夾路花香鳥語春         Giáp lộ hoa đình thịnh tiễn kháp giai thần

歷嘗世上辛甘味         Lịch thường thế thượng tân cam vị

同是塵中壯老身         Đồng thị trần trung tráng lão thân

將別未難情緒密         Tương biệt vị nan tình tự mật

欲言無語酒斟頻         Dục ngôn vô ngữ tửu châm tần

飲和食德知多日         Ẩm hòa thực đức tri đa nhật

可有劳能答大君         Khả hữu lao năng đáp đại quân
陳廷粛                               Linh Đàn (phiên bản)
Trần Đình Túc                   Trần Đại Vinh (hiệu đính)

 

Dịch nghĩa: Linh Đàn và Trần Đại Vinh

NƠI TRƯỜNG ĐÌNH UỐNG RƯỢU
  TIỄN, NHÂN LÀM THƠ TỪ BIỆT

 

Giáp với con đường hoa thơm, chim hót với xuân

Tiễn đưa long trọng nơi trường đình gặp lúc thời tiết đẹp

Đã từng nếm vị cay ngọt trên đời

Cùng là thân mạnh khỏe hay già nua trong đời

Lúc chia tay chưa thể giải bày tình thân mật

Muốn nói nhưng không nên lời, rượu đã rót thêm nhiều lần

Tự biết đã nhiểu ngày uống khí hòa, ăn đức độ

 

Có thể nhọc nhằn đền đáp ơn vua.

Diễn thơ

 

UỐNG RƯỢU NƠI TRƯỜNG
ĐÌNH, LƯU MẤY VẦN THƠ 

 

 (thoát dịch)

Hoa ngát đường xuân chim hót vang

Trường Đình thời tiết đẹp vô vàn

Cõi đời lắm bận vương cay đắng

Nhân thế bao lần gội chứa chan

Ly biệt ngậm ngùi tình thắm thiết

Chia tay bịn rịn ý bàng hoàng

Khí hòa, đức độ ân ban xuống 

Đền đáp ơn vua phụng bệ vàng.  

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt  

         Feb-2012   
     

              Image result for Trang Hinh Dong Dep

   臨河敘別                LÂM HÀ TỰ BIỆT

夾岸人烟送客舟    Giáp ngạn nhân yên tống khách chu
珥河一棹一囬頭    Nhĩ hà nhất trạo nhất hồi đầu
波濤儘逐東流宿    Ba đào tẫn trục đông lưu túc
宵旰狂懸北顧憂    Tiêu cán do huyền bắc cố ưu
徒有悲鳴仍病驥    Đồ hữu bi minh nhưng bệnh ký
不將負荐爲疲牛    Bất tương phụ tiến vị bì ngưu
自憐許國三朝老    Tự lân hứa quốc tam triều lão
未解和戎五利謀    Vị giải hòa nhung ngũ lợi mưu
千慮愚衷求一得    Thiên lự ngu trung cầu nhất đắc
百齡人事當三休    Bách linh nhân sự đáng tam hưu
彈輪随化何劳計    Đàn luân tùy hóa hà lao kế
足目俱衰肯滞留    Túc mục câu suy khẳng trệ lưu
寒歲歌離人各別    Hàn tuế ca ly nhân các biệt
輪交飲餞淚双流    Luân giao ẩm tiễn lệ song lưu
湾湾曲曲随江去    Loan loan khúc khúc tùy giang khứ
往往來來起客愁    Vãng vãng lai lai khởi khách sầu
晚矣菊松循舊徑    Vãn hỷ cúc tùng tuần cựu kính
悠哉風物記名優    Du tai phong vật ký danh thù
相思相炤惟輪月    Tương tư tương chiếu duy luân nguyệt
三五圓光亦一週    Tam ngũ viên quang diệc nhất chu
陳廷粛                          Linh Đàn (phiên bản)
Trần Đình Túc              Trần Đại Vinh (hiệu đính)

Dịch nghĩa:  Linh Đàn và Trần Đại Vinh

ĐẾN BÊN SÔNG GIẢI BÀY LỜI CHIA TAY

Giáp bờ nhà đông đúc, đưa tiễn thuyền khách
Cứ một mái chèo trên sông Nhị, lại một lần ngoái lại
Sóng lớn đều chảy xuôi về biển đông
Đêm ngày vẫn treo với nỗi lo đất Bắc
Ngựa ký ốm đau vẫn có tiếng hý suông buồn
Không thể gánh vác vì trâu đã mệt
Tự thương là bậc già lão của ba triều đã hẹn với đất nước
Chưa cởi được mưa kế năm điều lợi khi hòa với giặc
Lòng ngu trung lo ngàn mối chỉ mong được một
Gần trăm tuổi thì việc đời cũng đáng ba lần nghỉ
Lăn tròn như viên đạn tùy biên chuyển cần gì nhọc nhằn mưu kế
Chân và mắt đều suy, còn khứng lưu lại
Năm lạnh rét, hát khúc chia tay, mỗi người riêng một phương
Người từng giao du uống rượu tiễn đưa, hai dòng lệ chảy
Cong queo từng khúc tùy theo dòng chảy
Lui lui tới tới dấy lên mối sầu của khác
Đã muộn rồi, phải noi theo lối cũ của cúc tùng
Dằng dặc thay, phong vật đã ghi lại vùng đất nổi tiếng
Nhớ nhau và soi chiếu nhau chỉ có một vầng trăng
Cứ đến rằm thì tròn và sáng, cũng trọn một vòng.

Diễn thơ :       

ĐẾN BÊN SÔNG GIẢI BÀY LỜI CHIA TAY
(thoát dịch, chuyển thể lục bát)

Giáp bờ đông đúc tiễn nhau
Mái chèo lưu luyến ngoảnh đầu trông nghiêng
Nước xuôi ra biển cùng thuyền
Đêm treo cao nỗi lo miền Bắc xa
Ngựa đau vẫn rán sức già
Bởi trâu đã mệt đang đà nghỉ ngơi
Ba triều lời hứa suông hoài
Năm điều lợi ích tính dài thiệt hơn.
Nỗi lòng muôn mối ngàn cơn
Gần trăm tuổi thọ mãi còn liệu mưu
Chân và mắt đã cùng suy
Năm lạnh rét buốt chia ly phương này
Đôi dòng lệ chảy buồn thay
Quanh co uốn khúc sương dày mưa sa
Tới lui cất tiếng sầu ca
Đến khi đã muộn nhìn ra cúc tùng
Dằng dai phong vật chập chùng
Vầng trăng soi dấu muôn trùng nhớ nhau
Một vòng tròn khuyết thoáng mau.
Cho ngày hội ngô cùng nhau hẹn hò.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                Feb-2014

See the source image
 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.