Xé Thơ
          Rồi Lại Làm Thơ


          Nửa đêm
          xé một bài thơ,
          thơ nguyên thì nát
          đêm thừa cứ nguyên.

         Giận gì ?
         đâu dám giận anh.
         yêu đâu dám giận
         nhớ thêm lại buồn.

         Ô kìa !
         thơ đó lại tuôn,
         thơ đau mà bút
         không cùn cũng hay.

         Gửi đi ?
         biết gửi cho ai ?
         để đây thì tủi,
         xé hoài tiếc chăng?

         Nửa đêm,
         tròn một vầng trăng
         phải chi trăng rớt
         mình cầm đi chơi!

         Tự nhiên
         hết muốn làm người
         kiếp sau làm đám
         mây trời chắc vui...

         Hỏi anh
         gió đáp ngậm ngùi
         tóc thơm lừng lựng
         trong mùi dạ hương

         Anh đâu rồi?
         hỏi làn sương,
         ta đưa tay vuốt
         giữa đường anh tan...

         Thơ ta
         viết đã đầy trang.
         cầm lên tính xé
         thương chàng lại ngưng!

         Biết đâu
         mai mốt không chừng
         ai đem mở đọc,
         bỗng dưng thấy buồn...

                            Huệ Thu