Chúa Cũng Buồn!

Sa mạc nào mà chẳng mênh mông
không còn độ lượng để hư không
Hỏi tự bao giờ tình có lẽ
Tìm trong tháng chạp chỉ sương mù

Đời có lẽ đã đến hồi giông bão
Thì thôi mưa gió cũng đáng đời
Cây mùa hoa trái không thể trổ
Mặc đêm phung phá đến tả tơi

Ta về nghe trong từng kiệt quệ
Nghe ta phế phủ những vui buồn
Ta về rã rời từng nhân thế
Nỗi trong cơm áo cũng nhục nhằn

Dặn lòng thôi cố mà ráng chịu
Kẽo mốt mai cạn nghĩa cạn tình
Thắt sợi oan tình vào cõi tịch
Ta về tìm lại dấu an sinh

Mưa nắng có hai mùa khác biệt
Lòng chung ấm lạnh cũng muộn phiền
Đen trắng tẩy bồi chi thêm đục
Ta về say tỉnh với ta điên

Ta về ly rượu chừng đã cạn
Củi bếp lòng tro cũng đã tàn
Ta về thời gian gần cuối chạp
Nhìn lên Thánh giá...mắt Chúa buồn!
Từ tâm lạy Chúa! Chúa thương con?!

hoa nguyên

Image result for trang hinh dong images

Hát Trên Những Nấm Mồ,

Bài ca em rớt thành sương lạnh
Thấy rợn quanh đây những nấm mồ
Bài ca chưa dứt mây không tạnh
Thấy mền chiếu đắp mảnh sương khô

Sao em không hát bài ca xuân
Cho ta thơ ấu khoảng trời xanh
Trong chiếc vòng khuya mùa ấm lạnh
Thấy đời sướng khổ thật mong manh

Em về hát lại bài phương cũ
Tiếng hát bay sương vạc kêu buồn
Trong tiếng ru đêm ngàn gió hú
Mùa xuân thấp thỏm lại bồn chồn

Em hát đi bài ca mưa đổ
Góc se phùn phố chắc chào xuân
Tết lại về chất đầy năm tuổi
Ước gì mình bỏ lại gian truân

Bài ca sao xé lòng đêm nay
Giữa hồn trăng lặng mắt thêm cay
Mênh mông sương đó bao hư ảo
Ta thấy đâu rồi buổi mãn khai

Thời nào rồi cũng sẽ cũ
Tình đẹp rồi cũng sẽ phôi pha
Lời nào mang ta vào quá khứ
Trong ngập ngừng năm cũ đi qua

Hoa Nguyễn