Kiếm Xác Chồng Chùm Thơ Thất Ngôn bát Cú

 


   Góa Phụ Thơ
                  (Kính Họa)

Tám năm hương lửa nghĩa tình sâu
Tạm biệt ai ngờ vĩnh biệt đâu
Loan phụng hòa minh vừa bén rễ
Sắc  cầm hảo hiệp chửa phai màu
Chiến tranh gieo rắc bao thù hận
Binh lửa tạo gây lắm oán sầu
Chàng hỡi, từ nay thân góa phụ
Thương con, thiếp nguyện chẳng qua cầu

Duy Anh
2/2/2018Anh Ở Đâu


Thăm thẳm canh dài thăm thẳm sâu
Anh giờ chẳng biết ở nơi đâu
Sao tình yêu mới chưa hồng má
Liệu tóc huyền xưa có bạc màu
Chiến địa ngày đêm vang súng trận
Tử sinh tin tức dục cơn sầu
Làm thân con gái thời tao loạn
Đành nước trôi xuôi dưới nhịp cầu

Huệ Thu


Dạ Héo Hon
         (Kính Họa Cùng Đề)

Người đi để lại mẹ và con
Thịt nát xương tan, khí phách còn
Máu đỏ chan hòa sông với núi
Danh thơm tỏa rạng nước cùng non
Trung thành Tổ Quốc, tâm kiên định
Phụng sự quê hương, dạ sắt son
Mỗi độ xuân về người góa phụ,
Nhớ chàng, lòng thiếp héo hòn hon !

Duy Anh
Xuân Mậu Tuất 2018


               Dạ Héo Hon

Vượt mấy nguy nan mẹ với con
Người tuy đã mất chút xương còn
Máu da vùi lấp nơi đồng nội
Tên tuổi trường tồn với nước non
Coi rẻ giặc thù vài phát đạn
Dốc cùng Tổ Quốc tấm lòng son
Tình duyên vắn vỏi thôi đành phận
Đất khách năm tàn dạ héo hon

Huệ Thu