Điên_Crazy

Nhạc phẩm của: WILLIE NELSON
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
******************

Crazy, crazy for feeling so lonely
I'm crazy, crazy for feeling so blue
I know, you'd love me as long as you wanted
and then someday you would leave me for somebody new
Worry, why do I let myself worry?
Wondering, what in the world did I do?

Em điên vì nỗi cô đơn
Em điên vì cảm thấy hồn xanh xao
Biết anh yêu em ngọt ngào
Rồi ngày nào đó trao vào tay ai
Sao em lo quá thế này?
Điều gì thế giới đã bày cho em?

Crazy, of thinking that my love could hold you
Oh I'm crazy for tryin'
and crazy for cryin'
and I'm crazy for loving you

Nghĩ rằng đã chiếm tim anh
Em điên vì đã cố dành tình yêu
Điên cuồng em khóc thật nhiều
Em điên vì đã lỡ yêu anh rồi

Worry, why do I let myself worry?
Wondering, what in the world did I do?
Crazy, of thinking that my love could hold you
Oh I'm crazy for tryin'
and I'm crazy for cryin'
and I'm crazy for loving you.


Sao em lo lắng mãi thôi?
Điều gì mang đến cho đời em đây?
Nghĩ rằng anh giữa vòng tay
Em điên vì quá đắm say cuộc tình
Em điên nên khóc một mình
Và em điên bởi vì tình yêu anh


MINH SƠN LÊ

Norah Jones
https://www.youtube.com/watch?v=bzQyzZBMQ8M

Leann Rimes
https://www.youtube.com/watch?v=oglueOxXTSQ

          

 Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Love Me With All Your Heart


By: ENGELBERT HUMPERDINCK
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
-------------------------------------
 
Love me with all of your heart, that's all I want, love
Love me with all of your heart, or not at all
Just promise me this, that you'll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...

Yêu em hết cả tim anh
Là điều em muốn hoặc anh không màng
Anh hãy hứa với em rằng
Cho em tất cả nồng nàn môi hôn
Dù đông trắng hay hạ hồng
Mùa thu lá đổ… môi nồng cho em…

When we are far apart or when you're near me
Love me with all of your heart as I love you
Don't give me your love for a moment or an hour
Love me always as you've loved me from the start

With every beat of your heart...

Khi xa em hay gần em
Yêu em hết cả trái tim chân thành
Như tình em đã yêu anh
Đừng yêu một thoáng rồi đành bỏ em
Xin anh vẫn mãi yêu em
Như anh đã đến với em phút đầu…
Với từng nhịp đập tim anh ...

Just promise me this, that you'll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...
Chỉ cần hứa thật lòng anh một điều
Cho em môi hôn thật nhiều
Ngày đông, đêm hạ, từng chiều thu sương…

When we are far apart or when you're near me
Love me with all of your heart as I love you
Don't give me your love for a moment or an hour
Love me always as you've loved me from the start
With every beat of your heart...

Khi bên em hay dặm trường
Yêu em hết cả yêu thương tim mình
Cũng như em đã yêu anh
Đừng cho em với tình anh vội vàng
Yêu em luôn với nồng nàn
Như khi gặp gỡ ban đầu đã yêu…
Tim anh từng nhịp nuông chiều...

MINH SƠN LÊ

https://www.youtube.com/watch?v=VQFK4k39E6g
https://www.youtube.com/watch?v=3e8wcQwWxOc