TÌNH XUÂN
                         
Tiết đổi mùa sang tết lại về
Đón xuân sót lại mối tình khê
Cành mai sân cũ còn vương hẹn
Tiếng pháo nhà xưa cứ lỗi thề
Bếp lửa không tro hoang vắng lạ
Bình hương thiếu khói lạnh lùng ghê!
Xóm giềng ai biết ai mà chúc
Hé cửa nghe lời gió tỉ tê.        


XUÂN LƯU LẠC
 
Thuở ấy xuân về đẹp ý thơ
Non sông hoa gấm nét chưa mờ
Hương bay để gió xua sầu muộn
Lộc trổ cho người dệt ước mơ
Miếu lạnh đền hoang tê ngọn bút
Hồn xưa nếp cũ quặn đường tơ
Đầu năm ở cuối trời lưu lạc
Đón tết nghe lòng thoáng ngẩn ngơ!

 
XUÂN BẮC MỸ
 
Quê người phiêu bạt tết gì a?
Năm tháng chồng thêm, tuổi lại già
Ngập lối hơi sương dàu ngọn cỏ
Đầy trời bông tuyết rợn làn da
Chung trà đón tết chung sầu trộn
Ngụm rượu mừng xuân ngụm oán pha
Khéo vẽ nghinh tân cùng tống cựu
Mai còn cày tận cánh đồng xa!

nguyễn vô cùng