Tết Về, Mơ Tình Cũ

     (Họa bài “ Xuân Đến Nhớ Cố Nhân
     của Huệ Thu)


   Nhớ mùa én bay vẫy  mùa Xuân
     Ngày Tết anh còn bận việc quân
     Đọc thơ em… Khe Sanh đêm tuyết
     Anh viết hồi âm dưới lửa thần…(*)

     Phân vân một chút màu mực ấy
     Tim tím thủy chung trọn nghĩa nhân
     Chiếc lá xanh gió lùa rung rẫy
     Án mây buồn vết mộng châu trần

     Mà thôi, tạm quên ngày buồn cũ
     Cất chinh y vào lớp phù vân
     Tóc pha sương trắng tình son sắt
     Chén xuân tình ướp mật tri âm…

     Tết đau thương! Ai gây năm đó?
     Súng nổ rền… lửa đỏ phố phường
     Dây oan nghiệt kéo dài ngày tháng
     Khối đau buồn đắng rượu ngày xuân

     Đừng khóc em, lệ pha vào rượu
     Thơ sẽ nhòa chẳng hóa ra vần
     Nâng ly… Nào, người tình năm cũ
     Ấp ủ một đời! Hỡi cố nhân…

     Sông Cửu
     _______________________________
     (*) Lửa thần là pháo sáng ( hỏa châu)