Oct 01, 2020

Thơ đấu tranh

Nam Quan Phẫn Hận
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 06:24:21 PM, Jan 30, 2018 * Số lần xem: 502
Hình ảnh
#1

 

    

                Nam Quan Phẫn Hận

 

            Tin đất Mẹ bị cắt dâng Tàu Tc

            Người Việt Nam ruột thắt qun lòng đau!

            Ôi!! Thênh thang bao xương trng máu đào

            Đã đổ xuống len vào từng mạch đất...

 

            Nam Quan ơi!! Nơi tuyến đầu Tổ - Quốc

            Nay, mất rồi phần đất giống Rồng Tiên!!

            Nam quan ơi!! Nơi phần đất thiêng liêng

            Vùng đất Mẹ, những thiên bi hùng s!!

 

            Gi lại sách từng trang về quá khứ

            Chính nơi đây: - phụ tử biệt tình thâm 

            Dáng uy nghiêm lẫm liệt Nguyễn - Phi - Khanh 

            Truyền dũng khí hùng anh cho Nguyễn - Trãi

 

            Chính nơi đây: - một qua không trở lại

            Hồn Liễu Thăng còn hãi khiếp quân Nam

            Tổ - Tiên xưa đẫm máu giữ giang san

            Nay Đảng Cộng âm thầm dâng cho giặc!!

 

            Đau lòng quá sóng trào lên khoé mt

            Thù thiên thu gic Bc lũ xâm lăng

            Năm ngàn năm giòng lịch sử nhọc nhằn

            Song oanh liệt chống ngăn phường cướp nước

 

            Nhng trận đánh đến long trời l đất

            Tên Thoát Hoan vở mật viá hồn kinh

            Bạch - Đằng - Giang vẫn ngạo nghễ soi mình

            Dòng Nhựt - Tảo uy linh còn phảng phất...

 

            Đau lòng quá Nam - Quan gi đã mất

            Mất cánh tay hay đứt một bàn chân!!

            Nương x người luân lạc... khắp xa xăm 

            Nòi giống Việt quay hồn về Cố - Quốc...

 

                                    NGUYỄN - MINH - THANH  

 

 

          ( Để nhớ 30-12-1999 VC dâng toàn phần ải NQ cho TC )

 

 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.