Tết Tha Hương

B
ao xuân Tết đến chẳng giao thừa
Khai bút mà  lòng nhớ chốn xưa
Đất khách năm tàn, hoa tuyết trắng
Quê người tháng lụn, giọt mưa thưa
Nghinh tân, mai giả chào mời đón
Tống cựu, lịch buồn xé tiễn đưa
Rót chén rượu suông, ta tự hỏi
Nước mình vận mới, tới hay chưa ?

DuyAnh   
Xuân Mậu Tuất 2018


Xuân  Mơ Ước

L
ượn lờ cánh én nhắc thi nhân
Đón Tết, chàng đây dạo trước sân
Ngán ngẩm bướm kia đời ngắn ngủi
Thương thay hoa nọ kiếp phù vân
Năm tàn âu cũng là năm mới
Nhật cựu rồi ra lại nhật tân
Mơ ước quê hương Xuân đích thực
Tự Do Dân Chủ, sóng triều dâng!

Duy Anh
Xuân Mậu Tuất 2018